Laatste nieuws

De kracht van het gebed

In Exodus 32 staat de geschiedenis van het gouden kalf. De Heere heeft het gehad met Zijn volk en wil alleen met Mozes verder. We komen God in Zijn 'kwetsbaarheid' tegen. Mozes legt zich niet neer bij Gods voorstel. In gebed pleit hij voor het volk. En nota bene: God krijgt berouw over het kwaad dat Hij gezegd had Zijn volk te zullen aandoen. In de preek staan we stil bij hoezeer de geschiedenis kan veranderen wanneer mensen voorbede doen, in gebed pleiten voor anderen die ten onder dreigen te gaan. Klik hier en kies voor de preek van 20 maart 2016.

Lijden voor Christus en voor anderen

Grote nadruk wordt in onze cultuur gelegd op het streven naar persoonlijk geluk en persoonlijke vervulling van wensen. Juist deze nadruk maakt mensen ongelukkig. De apostel Paulus heeft heel wat moeten lijden omwille van zijn roeping een navolger van Jezus te zijn. Welke plek heeft lijden in het leven van een gelovige? Wat is het verschil tussen lijden omwille van een goede zaak of lijden dat het gevolg is van je zonden en overtredingen? Er is lijden dat tot het leven leidt. Denk maar aan het leven van Jezus. Hij werd een grote zegen voor de hele wereld en wij zullen een zegen voor anderen worden als we ook bereid zijn voor anderen te lijden. Een bijzondere zegen mochten we ervaren bij het doen van deze ontdekkingen. Klik hier en kies voor de preek van 13 maart 2016.

Wat is jouw rijkdom en roem?

Alle mensen zijn op zoek naar de betekenis van hun leven. Iedereen vindt ergens zijn of haar doel in. Alle mensen zijn van nature religieus. Het menselijk hart zal altijd aanbidden. Er is echter heel veel niet waarachtige aanbidding in deze wereld. Mensen zoeken hun roem in dingen die dat ten diepste niet waard zijn. In Romeinen 5 laat Paulus ons zien waar we onze ware roem in kunnen vinden. Dat waar je in roemt is datgene waar je je geluk van verwacht, jezelf gelukkig mee prijst. Klik hier en kies voor de preek van 17 februari 2016.

Weer vertrouwen in de toekomst krijgen

Omdat mensen teleurstellen en niet altijd betrouwbaar zijn kan het zijn dat je vertrouwen is beschadigd. We lopen allemaal schade op in dit leven en dan kan het zelfs zo ver komen dat je wanhopig wordt. Toch mogen wij weten dat er hoop is voor iedereen. Het evangelie betekent dat niemand te ver is weggezakt of in te grote moeilijkheden is gekomen. Hoe kan je weer vertrouwen krijgen in de toekomst? Klik hier en kies voor de preek van 6 december 2015.

Het feest van de Bazuinen: wat zegt het ons?

Profetisch gezien zijn de voorjaarsfeesten van Israël al in vervulling gegaan. Maar de najaarsfeesten nog niet. De eerste van deze najaarsfeesten is het feest van de Bazuinen. Het blijkt aan Israël gegeven te zijn om zich voor te bereiden om een ontmoeting met God. In het licht van het Nieuwe Testament zien wij dat het ook staat voor de voorbereiding op de wederkomst van de Messias. Wat zijn de betekenissen van het blazen van de bazuin? Klik hier en kies voor de preek van 2 december 2015.

Qualificaties voor oudsten

Paulus droeg Timoteüs op om oudsten aan te stellen in de gemeente. Hij schreef hem ook wat voor soort mannen dat moesten zijn. De plaatstelijke gemeente behoort geleid te worden door mensen die voldoen aan bepaalde qualificaties. Uit de eigenschappen en deugden die Paulus noemt kunnen we ook leren wat het inhoudt om tot een bepaalde volwassenheid in het christelijke leven te komen. Daarom bevat 1 Timoteüs 3:1-13 ook een prachtige boodschap voor alle gelovigen. Klik hier en kies voor de preek van 29 november 2015.

De vervolging van Israël en de Gemeente (strijd en overwinning)

In Openbaring 12 is de vrouw een symbool van het volk Israël. We lezen dat de draak oorlog voert tegen de vrouw. Wanneer zij een kind baart wil de draak het kind verslinden. Omdat Israël de Messias heeft voortgebracht heeft satan altijd al zijn pijlen op Israël gericht gehad. Nog steeds kent Israël veel strijd. Ook de Gemeente van Jezus Christus is kanaal van Gods zegen, brengt de boodschap van de Messias in de wereld, en daarom wordt ook de gemeente vervolgd. Klik hier en kies voor de preek van 22 november 2015.

Bereid zijn de minste te zijn

Grootheid in het Koninkrijk van God is anders dan grootheid in deze wereld. Jezus zegt: Wie de minste is, die zal belangrijk zijn. De leerlingen van Jezus kregen ruzie over de vraag wie van hen de belangrijkste was, nota bene nadat Jezus zijn eigen lijden had aangekondigd. Het is heel menselijk om bezig te zijn met groot willen worden, belangrijk willen zijn, de eerste willen zijn. Het is ook mogelijk om belangrijk te worden voor God, maar op een andere manier dan wij geneigd zijn te denken. Als voorbeeld van echte grootheid noemt Jezus het worden als een kind en het willen ontvangen van kinderen in Zijn naam. Klik hier en kies voor de preek van 15 november 2015.

Zien en Leven: eerste boek van Oscar 

Op zaterdag 24 november 2012 is het eerste boek van Oscar Lohuis verschenen. De titel is: Zien en leven; Geestelijke vernieuwing door het evangelie. Jezus Christus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt? Oscar neemt u in dit boek mee naar heel fundamentele Bijbelse waarheden. Dit boek is geschreven vanuit een diep verlangen naar geestelijke vernieuwing in de kerk en in de samenleving. Klik hier voor meer informatie en om het boek te bestellen. De prijs is € 12,50 (NU MET GRATIS VERZENDING).

CIP.nl heeft op 29 november 2012 een artikel over Zien en leven geplaatst, inclusief een video van een intervieuw met Oscar over het boek. Klik hier om dit te lezen en te bekijken.  

Over Goed Nieuws bediening

Vanuit de overtuiging dat het evangelie het antwoord is op de geestelijke nood van de mens willen wij het goede nieuws zo helder mogelijk bekendmaken door middel van spreken en schrijven. Door het horen van het Woord van God gaat het verstand begrijpen, gaat het hart zich verheugen en geeft de wil zich over. Wanneer het tot iemand doordringt wat God voor ons heeft gedaan door Zijn Zoon voor ons te geven, wordt de kracht van het evangelie in zijn of haar leven openbaar.

De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, wat de apostel Paulus noemt 'de gezonde leer' (Titus 2:1). Daarin staat de boodschap van Gods verlossing van deze wereld, in en door Jezus, de Messias, centraal staat.

Het mission statement van Goed Nieuws Bediening is: prediking van Bijbelse waarheden en principes met het oog op persoonlijke en gezamenlijke geestelijke vernieuwing.

Inschrijven nieuwsbrief

Binnenkort