Laatste nieuws

Wij gaan verhuizen

Het is een van de moeilijkste beslissingen uit ons leven geweest tot nu toe. Maar we weten nu wel zeker dat het Gods wil is. Begin juli 2014 gaan wij verhuizen naar Ermelo. Er is op wonderlijke wijze een huis tot onze beschikking gekomen dat uitstekend geschikt is om daarin wonen en werken te combineren. Bij leven en welzijn hebben we dan precies 13 jaar in Emmeloord gewoond. We vinden het moeilijk om zo veel lieve en dierbare broeders en zusters in de Heer achter te gaan laten. Tegelijkertijd zijn we verwachtingsvol voor de toekomst. In onze laatste nieuwsbrief hebben we geschreven over hoe we zover zijn gekomen. Klik hier en kies voor de nieuwsbrief van 21 februari 2014.

Nieuwe werkvelden

Vanaf januari 2014 werkt Oscar met zekere regelmaat mee aan het programma van de EO genaamd "Ik zou wel eens willen weten". Dit wordt op zondagavond om 21.30 uur uitgezonden, als onderdeel van de Muzikale Fruitmand op Radio 5 (AM 747, via de kabel of op internet). Daarnaast gaat Oscar weer een keer per maand schrijven voor Het Zoeklicht en zullen er dit jaar korte video's worden opgenomen n.a.v. het boek Zien en Leven. Voor een overzicht van huidige taken, klik hier.

Christenen en de Joodse feesten

Steeds vaker hoor je dat christenen zich bezighouden met de Joodse wortels van het evangelie. Dat is op zich een goede zaak, het heil is immers uit de Joden en het is verrijkend om te zien hoe het evangelie al in het Oude Testament is vervat. Het leidt echter tot veel verwarring als er wordt gezegd dat gelovigen uit de heidenen op de Sabbat (zaterdag) bij elkaar moeten gaan komen en zich aan de Joodse feesten moeten gaan houden. Tijdens een onderwijsavond in De Fontein in Emmeloord is Oscar op deze materie ingegaan. De centrale vraag in deze studie is: Waarom zijn christenen uit de heidenen niet geroepen zich aan de feesten van Israël te houden? Klik hier en kies voor de 'preek' van 12 november 2013.

De moed niet verliezen als je lijdt

De gelovigen in Jezus Christus in de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben veel moeten lijden vanwege hun geloof. Petrus schrijft een brief om hen die lijden te bemoedigen. Ook wij worden met lijden in dit leven geconfronteerd, al is het van een andere aard. Hoe is het mogelijk om niet ontmoedigd te raken temidden van het lijden? Hoe plaatst Petrus het lijden in een heel ander perspectief, zodat hij kan zeggen: Verblijd je naar de mate waarin je deel hebt aan het lijden van Christus? Klik hier en kies voor de preek van 24 november 2013 die als titel heeft: 'De moet niet verliezen als je lijdt'.

Reis door Israël, het land van de Bijbel

Van 28 april tot en met 8 mei 2014 zal Oscar een reis naar Israël leiden. Deze 11-daagse reis heet "Israël ontdekken" en wordt georganiseerd door Christenen voor Israël. De groep zal veel Bijbelse plaatsen bezoeken en de Bijbelse geschiedenissen die daar hebben plaatsgevonden lezen en daarbij stilstaan. Velen hebben al ervaren hoe waardevol het is voor je geloof en voor het verstaan van de Bijbel om in Israël te zijn geweest. We moedigen u aan om er prioriteit van te maken een keer mee te gaan naar het Heilige Land. Voor meer informatie over deze reis klik hier.

Recensies Boek: Zien en Leven

Diverse media hebben aandacht besteed aan het boek Zien en leven. Als eerste verscheen een recensie van het boek in Het Zoeklicht. In het blad Opwekking stond een interview met Oscar. Ook in De Oogst stond een interview met Oscar. In het Reformatorisch Dagblad van 3 juni 2013 stond een recensie.

Huwelijk en seksualiteit

Iedereen verlangt naar echte liefde, trouw en intimiteit. Toch gaat het zo vaak mis in relaties. In een preek over huwelijk en seksualiteit stond Oscar stil bij het verhaal van de Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoette bij de bron in Sichar. Deze ontmoeting met Jezus veranderde haar leven. Ook ging het in deze preek over hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Een aantal principes voor het huwelijk vanuit Genesis 2:24 worden benoemd. Klik hier en kies voor de preek van 26 mei 2013.

Hij zal het doen

Na de kruisiging van hun Heer waren de discipelen er slecht aan toe. Hoe moest het nu met hen verder? Wat was er nog over van de visie, de roeping en de bediening die de Heere hun had gegeven drie jaar daarvoor. Verdriet, teleurstelling en verwarring vervulden hun hart. Zelf hadden ze ook gefaald, ze hadden hun Heer in de steek gelaten. Toen openbaarde Jezus Zich opnieuw. Met het wonder dat Hij deed leerde Hij hun een heel belangrijke les. Een boodschap vol vertroosting. Klik hier en kies voor de preek van 1 september 2013.

Zien en Leven: eerste boek van Oscar 

Op zaterdag 24 november 2012 is het eerste boek van Oscar Lohuis verschenen. De titel is: Zien en leven; Geestelijke vernieuwing door het evangelie. Jezus Christus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt? Oscar neemt u in dit boek mee naar heel fundamentele Bijbelse waarheden. Dit boek is geschreven vanuit een diep verlangen naar geestelijke vernieuwing in de kerk en in de samenleving. Klik hier voor meer informatie en om het boek te bestellen. De prijs is € 12,50 (NU MET GRATIS VERZENDING).

CIP.nl heeft op 29 november 2012 een artikel over Zien en leven geplaatst, inclusief een video van een intervieuw met Oscar over het boek. Klik hier om dit te lezen en te bekijken.  

Over Goed Nieuws bediening

Vanuit de overtuiging dat het evangelie het antwoord is op de geestelijke nood van de mens willen wij het goede nieuws zo helder mogelijk bekendmaken door middel van spreken en schrijven. Door het horen van het Woord van God gaat het verstand begrijpen, gaat het hart zich verheugen en geeft de wil zich over. Wanneer het tot iemand doordringt wat God voor ons heeft gedaan door Zijn Zoon voor ons te geven, wordt de kracht van het evangelie in zijn of haar leven openbaar.

De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, wat de apostel Paulus noemt 'de gezonde leer' (Titus 2:1). Daarin staat de boodschap van Gods verlossing van deze wereld, in en door Jezus, de Messias, centraal staat.

Het mission statement van Goed Nieuws Bediening is: prediking van Bijbelse waarheden en principes met het oog op persoonlijke en gezamenlijke geestelijke vernieuwing.

Inschrijven nieuwsbrief

Binnenkort