Laatste nieuws

Hij is de God van de stormen van ons leven

Nota bene juist toen Jezus aan boord was begon het te stormen op het Meer van Galilea als nooit tevoren. De aanwezigheid van de Heer in ons leven betekent dus niet dat wij geen stormen meer zullen meemaken. Soms zeggen wij dan tegen God: "Heer, waar bent U? Bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?" Maar het zou wel eens kunnen dat God meer in de storm aanwezig is dan wij geneigd zijn te denken. Klik hier en kies voor de preek van 19 februari 2017. 

De oproep je te bekeren blijft nodig

Na een verblijf bij de Kwasizabantu Mission in Zuid-Afrika sprak Oscar over het belang van diepgaande bekering en overgave aan God. De oproep om je af te keren van je zonden en in het reine met God te komen horen wij in ons Westerse (gemakkelijke) christendom soms te weinig. Klik hier en kies voor de preek van 29 januari 2017. 

Gods trouw aan Israël en aan ons

Sinds de komst van Christus naar deze wereld is Gods bijzondere relatie met het volk Israël niet opgehouden. Hij is niet teruggekomen op de bijzondere beloften die Hij gedaan heeft aan Israël en de verbonden die Hij met Israël gesloten heeft. Hij is trouw en wat Hij heeft beloofd neemt Hij niet terug. Zijn trouw aan Israël is de basis voor Zijn trouw aan ons. Klik hier en kies voor de preek van 8 januari 2017.

Inschrijving nieuwsbrief

Vier keer per jaar sturen wij digitaal of per post een nieuwsbrief naar allen die op de hoogte willen blijven van ons werk en/of ons steunen door gebed of support. Indien u onze digitale brief ook graag wilt ontvangen kunt u hiernaast uw naam en e-mailadres invullen. Indien u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen kunt u uw naam en adresgegevens aan ons doorgeven via het contactformulier. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs.

Zelfoverwinning door zelfovergave

Mensen uit alle volken, culturen en landen worstelen ook min of meer met zichzelf. Het is niet gemakkelijk om zelfbeheerst en gedisciplineerd te leven. Wat zullen wij doen met onszelf? Hoe zullen wij onszelf hanteren? Kunnen wij ons egoïstische zelf overwinnen? Jezus heeft ons de weg gewezen. Hij roept op tot overgave aan God. Klik hier en kies voor de preek van 11 december 2016.

Vernieuwing door schuldbelijdenis en omkering

Koning David ging gigantisch onderuit toen hij overspel pleegde met Batseba en door wat hij daarna allemaal deed om het te verdoezelen. Meer dan een jaar leefde hij in de leugen en was er geen vrede. Nadat de profeet Nathan hem confronteerde met zijn zonden beleed hij zijn schuld. Psalm 51 heeft hij toen geschreven. Deze is door de eeuwen heen voor ontelbaar veel mensen tot zegen geworden. Ook voor ons is vernieuwing mogelijk nadat wij gezondigd hebben. Klik hier en kies voor de preek van 30 oktober 2016.

Wat is onze troost in het lijden?

Waar is God als dingen mis gaan? Wat blijft er over van je zekerheid als je ziek bent geworden, failliet bent gegaan of gescheiden bent? Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met lijden. Vaak brengt lijden ook eenzaamheid met zich mee. Koning David voelde zich ook eenzaam, hulpeloos en verlaten toen hij Psalm 22 schreef. Toch veranderde zijn stemming door de woorden die hij zelf schreef. Ze wijzen ons op de Messias. Er is troost in ons lijden! Klik hier en kies voor de preek van 14 augustus 2016 (47 minutern) of 25 september 2016 (37 minuten). 

Vreugde is kracht

Een van de grootste geestelijke opwekkingen in Israel vond plaats in de tijd van Nehemia in de 5e eeuw voor Christus. Het volk verdiepte zich weer in de wet en kwam tot berouw over zonden. Daarna zeiden Ezra en Nehemia tegen hen: Verblijd u, de vreugde in de Heer is uw kracht! Hoe kan ook voor ons de vreugde in de Heer onze kracht zijn? Klik hier en luister naar de preek van 31 juli 2016. 

Zien en Leven: eerste boek van Oscar 

Op zaterdag 24 november 2012 is het eerste boek van Oscar Lohuis verschenen. De titel is: Zien en leven; Geestelijke vernieuwing door het evangelie. Jezus Christus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt? Oscar neemt u in dit boek mee naar heel fundamentele Bijbelse waarheden. Dit boek is geschreven vanuit een diep verlangen naar geestelijke vernieuwing in de kerk en in de samenleving. Klik hier voor meer informatie en om het boek te bestellen. De prijs is € 12,50 (NU MET GRATIS VERZENDING).

CIP.nl heeft op 29 november 2012 een artikel over Zien en leven geplaatst, inclusief een video van een intervieuw met Oscar over het boek. Klik hier om dit te lezen en te bekijken.  

Over Goed Nieuws bediening

Vanuit de overtuiging dat het evangelie het antwoord is op de geestelijke nood van de mens willen wij het goede nieuws zo helder mogelijk bekendmaken door middel van spreken en schrijven. Door het horen van het Woord van God gaat het verstand begrijpen, gaat het hart zich verheugen en geeft de wil zich over. Wanneer het tot iemand doordringt wat God voor ons heeft gedaan door Zijn Zoon voor ons te geven, wordt de kracht van het evangelie in zijn of haar leven openbaar.

De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, wat de apostel Paulus noemt 'de gezonde leer' (Titus 2:1). Daarin staat de boodschap van Gods verlossing van deze wereld, in en door Jezus, de Messias, centraal staat.

Het mission statement van Goed Nieuws Bediening is: prediking van Bijbelse waarheden en principes met het oog op persoonlijke en gezamenlijke geestelijke vernieuwing.

Inschrijven nieuwsbrief

Binnenkort