Laatste nieuws

Periode van rust

Beste vrienden,

In april hebben mijn vrouw en ik, in overleg met de huisarts, het besluit genomen om voor enige tijd niet voor te gaan in diensten en doordeweekse samenkomsten. Aanhoudende problemen met de stem, die voortkomen uit verkeerd stemgebruik, hebben hiertoe geleid. Het rustige buikademen en het spreken met voldoende ademsteun was ik kwijtgeraakt. Dit alles is mede het gevolg van een heel drukke periode die wij achter de rug hebben. De vele veranderingen die onze verhuizing voor ons gezin met zich mee heeft gebracht, het bijna verliezen van mijn linkeroog vorig najaar, de vele spreekbeurten, dit alles bij elkaar heeft geleid tot een bepaalde overbelasting. Eind april hebben wij geconstateerd dat het nodig is voor langere tijd rust te nemen en de afspaken tot in de zomer te annuleren. 

Gelukkig merken wij dat de periode van rust goed doet en dat er verbetering optreedt. Er is nu gelegenheid om dingen te verwerken, te reflecteren en tijd te nemen voor mijzelf. Ook is het goed om kritisch na te denken over de koers voor de toekomst. We hopen op en bidden voor herstel en vernieuwing. 

Dank voor alle betrokkenheid bij en reacties op het werk dat wij mogen doen. Zonder uw gebed en ondersteuning zou dit niet kunnen. Iemand schreef mij het volgende: "In een tijd, die door ons als pijnlijk ervaren wordt, krijgt God de gelegenheid om in het diepst van je ziel dingen uit te lijnen. Je komt weer terug op een niveau van nederigheid, die de voorwaarde is waarop God überhaupt met ons kan werken. Kom je met die instelling, en de innerlijke reiniging die daarmee gepaard gaat, door deze periode heen, dan kan God de volgende stappen met je nemen."

Als u voor mij bidt, dan is dit waar ik gebed voor zou willen vragen. Dank voor al jullie hulp.

Shalom,
Oscar

Duif op het raam
Rondom ons huis leven o.a. eekhoorns, konijnen, egels, muizen en een heleboel vogels. Er was onlangs een duif die even door ons huis wilde vliegen, maar helaas onderweg het raam tegenkwam. We hebben hiervan een foto gemaakt, klik hier om deze te bekijken. Gelukkig viel hij niet dood neer, ondanks de klap en de prachtige afdruk die hij heeft nagelaten. In de Bijbel is de duif een symbool van de Heilige Geest. Moge onze woning gezegend zijn met de aanwezigheid van Gods Geest!

Kenmerken van een volgeling van Jezus

Wat zijn de kenmerken van een volgeling van Jezus? In de preek van 15 maart 2015 gaat het drie kenmerken. Een rode draad is dat bij een discipel een nederige houding past omdat hij weet dat alles genade is! Klik hier en kies voor de preek van 15 maart 2015.  

Tekenen van de aanstaande wederkomst

Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament 'de kerk' te lezen en voor Jeruzalem 'het hemelse Jeruzalem'. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. In de preek van 1 maart 2015 gaat het over tekenen van de tijd waarin wij leven en van de aanstaande wederkomst van Christus. Klik hier om deze preek te beluisteren. 

Redenen om Israël te steunen en te zegenen

In de lezing die Oscar heeft gehouden op 17 februari 2015 in Bodegraven wordt uitgelegd waarom het voor christenen belangrijk is om Israël te steunen en te zegenen. De vervangingstheologie heeft eeuwenlang geleid tot het vervloeken van de Joden door de christelijke kerk. Romeinen 11 laat heel duidelijk zien waarom daarmee de plank zo mis is geslagen. Klik hier en kies voor de preek van 17 februari 2015 om deze lezing (en evt. de vraag- en antwoordsessie) te beluisteren

Twee wegen

Er zijn maar twee hoofdwegen in dit leven: de ene is die van de gelovige, degene die met God en voor God wil leven en zich wil laten leiden door Zijn Woord en wet. De tweede is die van de ongelovige die doet aan God noch gebod. Psalm 1 gaat over het geluk van de godvrezende mens en de ondergang van de goddelozen. Wanneer wij zorgvuldig kijken naar wat deze Psalm leert vinden wij daar zowel bemoedigende beloften als ook ernstige waarschuwingen. Klik hier en kies voor de preek van 18 jan 2015 over Psalm 1.

Hoe overwin ik mijn angsten en zorgen?

Velen van ons kunnen zich herkennen in de woorden van de Psalmist, die tegen zichzelf zegt: "Waarom bent u zo onrustig in mij, o mijn ziel?" Van nature zijn wij geneigd tot angst en het ons zorgen maken. Hoe kunnen wij dat leren hanteren? Hoe kunnen wij beter leren omgaan met onze angsten? In deze thematische preek komen drie belangrijke principes naar voren die ons daarbij kunnen helpen. Velen hebben laten weten geholpen te zijn door deze waarheden helder te krijgen. Klik hier om deze preek (van 14 dec. 2014) te beluisteren.

Waarom de geloofsdoop?

Wat zegt de Bijbel over de doop? Waar staat de doop voor en wat zijn de voorwaarden om gedoopt te mogen worden? Waarom is de kinderdoop niet Bijbels? De doop door onderdompeling op geloof is de doop die wij in het Nieuwe Testament tegen komen. Hoe komt het dan dat de kinderdoop in sommige kerken gangbaar is geworden? Luister naar deze pittige preek over dit onderwerp. Klik hier om deze preek van 30 november 2014 te beluisteren. Ook de preek van 15 februari 2015 gaat over de geloofsdoop, met name over de vraag waarop het niet juist is te zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Klik hier voor deze tweede preek over de doop. 

Bijbelstudie Vaarvakantie

Van zondagavond 30 augustus t/m vrijdagavond 4 september 2015 zal Oscar spreken op het schip 'De Siloam'. Deze vertrekt vanuit Kampen en vaart dan langs diverse plekken rond het IJsselmeer. Dit is wat ze noemen een Bijbelstudie-vaarvakantie. De Bijbelstudies gaan over het thema "Israël en de Gemeente". Misschien is het iets voor u om mee te varen deze zomer! Voor meer informatie, klik hier. 

Zien en Leven: eerste boek van Oscar 

Op zaterdag 24 november 2012 is het eerste boek van Oscar Lohuis verschenen. De titel is: Zien en leven; Geestelijke vernieuwing door het evangelie. Jezus Christus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt? Oscar neemt u in dit boek mee naar heel fundamentele Bijbelse waarheden. Dit boek is geschreven vanuit een diep verlangen naar geestelijke vernieuwing in de kerk en in de samenleving. Klik hier voor meer informatie en om het boek te bestellen. De prijs is € 12,50 (NU MET GRATIS VERZENDING).

CIP.nl heeft op 29 november 2012 een artikel over Zien en leven geplaatst, inclusief een video van een intervieuw met Oscar over het boek. Klik hier om dit te lezen en te bekijken.  

Over Goed Nieuws bediening

Vanuit de overtuiging dat het evangelie het antwoord is op de geestelijke nood van de mens willen wij het goede nieuws zo helder mogelijk bekendmaken door middel van spreken en schrijven. Door het horen van het Woord van God gaat het verstand begrijpen, gaat het hart zich verheugen en geeft de wil zich over. Wanneer het tot iemand doordringt wat God voor ons heeft gedaan door Zijn Zoon voor ons te geven, wordt de kracht van het evangelie in zijn of haar leven openbaar.

De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, wat de apostel Paulus noemt 'de gezonde leer' (Titus 2:1). Daarin staat de boodschap van Gods verlossing van deze wereld, in en door Jezus, de Messias, centraal staat.

Het mission statement van Goed Nieuws Bediening is: prediking van Bijbelse waarheden en principes met het oog op persoonlijke en gezamenlijke geestelijke vernieuwing.

Inschrijven nieuwsbrief

Binnenkort

No current events.