Laatste nieuws

Veel spreekbeurten geannulleerd door langdurige stemproblemen

Beste vrienden,

In september 2014 verloor ik bijna het zicht in mijn linkeroog door een ernstige loslating van het nietvlies. Met grote spoed ben ik toen geopereerd. Gelukkig is mijn nietvlies daardoor gered, omdat het in het midden nog niet had losgelaten. Daarna volgde echter wel een lang traject van verdere behandelingen, waaronder een staaroperatie in augustus 2015. Pas vanaf november 2015 is het zicht weer goed en leef ik niet meer met de zorgen om mijn zicht. 

Een maand na de loslating, die ik als zeer bedreigend heb ervaren, begon ik problemen te krijgen met het spreken. Deze bestaan uit moeite met rustig ademen, een gevoel van spanning op de keel en heesheid. Het is nu al bijna twee jaar dat het spreken tijdens mijn preek- en spreekbeurten niet gaat zoals het zou moeten gaan en erg uitputtend voor mij is geworden. We hebben nu duidelijk Gods stem verstaan om radicaal te kiezen voor een jaar lang rust. Van vijf tot zes spreekbeurten per week ben ik terug gegaan naar alleen de zondagmorgens. Ook de zondagmorgens is nog de vraag of ik die zal kunnen blijven verzorgen. Prioriteit heeft nu het persoonlijk herstel en het weer letterlijk en figuurlijk op adem komen van mijn lichaam, mijn stem en mijzelf.

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij meer vertellen over het plan van aanpak. Dank voor jullie gebeden. Het is niet gemakkelijk om zoveel te annuleren. Ten eerste omdat ik graag door zou gaan en ten tweede omdat we helemaal niet kunnen zonder de inkomsten van de vergoedingen. Wilt u ervoor bidden dat het ook financieel mogelijk zal worden gemaakt om deze langere periode van verlof te kunnen nemen? Maar bovenal dat er de komende periode veel rust, ontspanning en vooral ook vreugde mag terugkeren in ons leven, zodat we nog voor lange tijd het Goede Nieuws zullen kunnen blijven brengen op de manier waarop dat hoort. 

In Christus verbonden, Oscar Lohuis

Inschrijving nieuwsbrief

Vier keer per jaar sturen wij digitaal of per post een nieuwsbrief naar allen die op de hoogte willen blijven van ons werk en/of ons steunen door gebed of support. Indien u onze digitale brief ook graag wilt ontvangen kunt u hiernaast uw naam en e-mailadres invullen. Indien u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen kunt u uw naam en adresgegevens aan ons doorgeven via het contactformulier. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs.

God gebruiken of God dienen?

De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door pragmatisme. Dat wil zeggen dat men redeneert: 'als het werkt is het goed'. Bijna alles wordt geëvalueerd op grond van het nut, het voordeel, de winst. Wat kan ik eruit halen? Onbewust nemen we deze houding soms ook aan in onze relatie met God. Dan moet het christendom nuttig zijn en God of Jezus bruikbaar voor ons zijn. Maar is dat wel de juiste houding voor een mens ten opzichte van God? Klik hier en kies voor de preek van 26 juni 2016. 

Lessen uit het leven van Abraham

Tot vier keer toe vroeg God aan Abraham om bepaalde zaken op te geven of achter te laten. Abraham houdt niet vast aan zijn eigen leven maar is bereid te gehoorzamen. God heeft hem gemaakt tot een van de allergrootsten uit de menselijke geschiedenis en veel zegen gegeven. Welke lessen kunnen wij uit zijn leven leren voor onszelf? Klik hier en kies voor de preek van 24 april 2016.

Alles achterlaten om Jezus' wil

Jezus vraagt ons om afstand te doen van alles wat we hebben, alles achter te laten. Maar het blijkt dat je juist dan alles krijgt. Wie zijn leven verliest zal het vinden. Klik hier en kies voor de preek van 17 april 2016.

Ware aanbidding en wat belangrijk is voor de liturgie

Kunnen we ook uit de Bijbel leren wat belangrijk is voor de manier waarop wij samenkomen in onze diensten? Aspecten van ware aanbidding komen aan de orde in deze preek. Ook denken we na over de manier waarop we samen zingen en wat we zingen met elkaar. Een thema waar weinig over gepreekt en gesproken wordt. Klik hier en kies voor de preek van 3 april 2016.

De kracht van het gebed

In Exodus 32 staat de geschiedenis van het gouden kalf. De Heere heeft het gehad met Zijn volk en wil alleen met Mozes verder. We komen God in Zijn 'kwetsbaarheid' tegen. Mozes legt zich niet neer bij Gods voorstel. In gebed pleit hij voor het volk. En nota bene: God krijgt berouw over het kwaad dat Hij gezegd had Zijn volk te zullen aandoen. In de preek staan we stil bij hoezeer de geschiedenis kan veranderen wanneer mensen voorbede doen, in gebed pleiten voor anderen die ten onder dreigen te gaan. Klik hier en kies voor de preek van 20 maart 2016.

Lijden voor Christus en voor anderen

Grote nadruk wordt in onze cultuur gelegd op het streven naar persoonlijk geluk en persoonlijke vervulling van wensen. Juist deze nadruk maakt mensen ongelukkig. De apostel Paulus heeft heel wat moeten lijden omwille van zijn roeping een navolger van Jezus te zijn. Welke plek heeft lijden in het leven van een gelovige? Wat is het verschil tussen lijden omwille van een goede zaak of lijden dat het gevolg is van je zonden en overtredingen? Er is lijden dat tot het leven leidt. Denk maar aan het leven van Jezus. Hij werd een grote zegen voor de hele wereld en wij zullen een zegen voor anderen worden als we ook bereid zijn voor anderen te lijden. Een bijzondere zegen mochten we ervaren bij het doen van deze ontdekkingen. Klik hier en kies voor de preek van 13 maart 2016.

Zien en Leven: eerste boek van Oscar 

Op zaterdag 24 november 2012 is het eerste boek van Oscar Lohuis verschenen. De titel is: Zien en leven; Geestelijke vernieuwing door het evangelie. Jezus Christus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt? Oscar neemt u in dit boek mee naar heel fundamentele Bijbelse waarheden. Dit boek is geschreven vanuit een diep verlangen naar geestelijke vernieuwing in de kerk en in de samenleving. Klik hier voor meer informatie en om het boek te bestellen. De prijs is € 12,50 (NU MET GRATIS VERZENDING).

CIP.nl heeft op 29 november 2012 een artikel over Zien en leven geplaatst, inclusief een video van een intervieuw met Oscar over het boek. Klik hier om dit te lezen en te bekijken.  

Over Goed Nieuws bediening

Vanuit de overtuiging dat het evangelie het antwoord is op de geestelijke nood van de mens willen wij het goede nieuws zo helder mogelijk bekendmaken door middel van spreken en schrijven. Door het horen van het Woord van God gaat het verstand begrijpen, gaat het hart zich verheugen en geeft de wil zich over. Wanneer het tot iemand doordringt wat God voor ons heeft gedaan door Zijn Zoon voor ons te geven, wordt de kracht van het evangelie in zijn of haar leven openbaar.

De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, wat de apostel Paulus noemt 'de gezonde leer' (Titus 2:1). Daarin staat de boodschap van Gods verlossing van deze wereld, in en door Jezus, de Messias, centraal staat.

Het mission statement van Goed Nieuws Bediening is: prediking van Bijbelse waarheden en principes met het oog op persoonlijke en gezamenlijke geestelijke vernieuwing.

Inschrijven nieuwsbrief

Binnenkort

No current events.