Het unieke van wat Jezus van zichzelf getuigde

Nederland wordt steeds meer religieus. Echte atheïsten zijn er in verhouding weinig. De meeste mensen geloven wel ergens in of doen wel ergens aan. Daarbij sprokkelen velen her en der iets vandaan en vormen zo hun eigen geloofscocktail naar believen. Daar kunnen we ook nog aan toevoegen het feit dat de Islam in ons land sterk is gegroeid en zal blijven groeien. De aanwezigheid van de Islam zorgt voor maatschappelijke en politieke reuring. Velen gaan ook hierdoor beseffen dat ons leven en onze samenleving sterk beïnvloed worden door dat waar we in geloven. Velen worden zich er weer van bewust dat het dagelijkse leven onlosmakelijk verbonden is met de geestelijke en morele basis die we hebben, of die we niet hebben. Het praten over God is mijns inziens hoe langer hoe meer aan het terugkomen. Dat biedt grote kansen voor de gemeente van Jezus Christus.

De tijd waarin wij leven wordt echter ook gekenmerkt door het zogenaamde relativisme. Dat wil zeggen het geloof dat alles relatief is en we niet zomaar kunnen zeggen dat iets absoluut waar is. Iets is waar voor mij, of voor jou, maar zeg niet dat datgene waar jij in gelooft ook voor mij waar is. Zo zijn er zelfs predikanten die menen dat alle godsdiensten uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. Dat zowel Jezus als Mohammed als Boeddha gelijk hadden en dat het uiteindelijk allemaal draait om mensenliefde en niet om de inhoud van wat je gelooft. Dat klinkt voor sommigen misschien wel aantrekkelijk, maar het is natuurlijk niet houdbaar. Als alles waar is, dan is er helemaal niets waar. En als er geen waarheid is dan is alles uiteindelijk volkomen leeg en nutteloos.Read More

De Bijbel leert dat er absolute waarheid is. Jezus Christus heeft van zichzelf gezegd dat Hij de waarheid is (Joh. 14:6). En daarbij heeft Hij ook gezegd dat niemand bij de Vader kan komen dan door Hem. Hij zegt dus zelf dat je niet door Mohammed of door Boeddha, of door meditatie, of door een goed leven te leiden, bij God kan komen. Hij zegt zelf dat het alleen maar door Hemzelf kan. Volgens Hem is het is een unieke, enige weg waardoor iemand bij de Vader kan komen en dat Hijzelf die weg is. Dat betekent dat het onmogelijk is te zeggen 'ik geloof in Jezus' en onderwijl kan blijven zeggen dat voor anderen de weg tot God misschien een andere weg is. Want degene in wij jij gelooft sluit dat uit. Dan geloof je misschien wel in een eigengemaakte jezus, maar dat is dan niet Jezus Christus zelf. De vraag is of je in Hem wilt geloven zoals Hij zichzelf heeft geopenbaard en bekendgemaakt, zoals wij over Hem in de Schriften kunnen lezen.

Jezus Christus heeft zichzelf geopenbaard als een volkomen uniek persoon. Hij heeft dingen gedaan die geen enkel ander mens heeft gedaan. Maar vooral ook wat Hij over zichzelf heeft gezegd is ongekend onder de mensen. Wanneer vandaag de dag een leider van een religieuze groepering over zichzelf zou zeggen wat Jezus over zichzelf heeft gezegd, dan zou hij door velen voor gek worden verklaard. Jezus zei over zichzelf: Ik ben het leven (Joh. 14:6). En ook: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer Hij sterft. Jezus riep dus op tot geloof in Hemzelf. Jezus zei van zichzelf dat Hij uit de hemel was neergedaald op aarde (Joh. 6:51; 8: 14) en dat Hij door God gezonden was (Joh. 7:16, 33). Hij beweerde dat Hij al lang voor zijn geboorte bestond.

Op een gegeven moment ontstond er een soort ruzie met zijn toehoorders over dit punt. Jezus beweerde in de loop van een soort discussie over zijn identiteit dat Abraham zijn komst had meegemaakt (Joh. 8:56). Dat Hijzelf dus al bestond in de dagen van Abraham ongeveer 2000 jaar daarvoor. Dan zeggen de mensen tegen Hem: "Maar Jezus, luister nou eens, je bent nog maar begin dertig, nog niet eens vijftig jaar oud, en nu zeg je dat jij Abraham hebt meegemaakt, hebt gezien?". En dan zegt Jezus iets heel bijzonders, misschien wel het meest revolutionaire van wat hij ooit over zichzelf heeft gezegd: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, IK BEN". Hij zegt niet: was ik er al (bestond ik al), maar hij gebruikt ineens de tegenwoordige tijd van het werkwoord zijn: IK BEN. Waarom worden de Joden op dit moment zo woedend dat ze hem willen stenigen (v. 59)? Omdat Hij zichzelf hiermee onmiskenbaar gelijk stelde aan Jahweh, de HEERE. Hoe had Die zich aan Mozes geopenbaard toen deze Hem bij de brandende braamstruik vroeg naar Zijn Naam? IK BEN, DIE IK BEN (Ex. 3:14). Jezus stelt zich hiermee dus gelijk aan de enige God die er is. Er zijn veel meer uitspraken waarmee Jezus zich aan God gelijk heeft gesteld. Hij noemde zichzelf het Licht van de wereld (Joh. 8:12) en Ps. 27:1 zegt: De HEERE is mijn licht. Jezus zei van zichzelf: Ik ben de goede Herder (Joh. 10:11) en Psalm 23:1 zegt: De HEERE is mijn herder.

Het leven van Jezus is zo uniek dat het leven van welke andere geestelijke leider dan ook op geen enkele wijze de vergelijking met Hem kan doorstaan. Wie eerlijk het leven van Jezus naast het leven van Mohammed legt zal een wereld van verschil tegenkomen. Wanneer we kijken naar wat Jezus over zichzelf zei en wat Mohammed over zichzelf zei, zal merken dat wat Jezus claimde te zijn veel en veel verder gaat dan wat Mohammed ooit over zichzelf heeft gezegd. Jezus Christus alleen is de Zoon van God. Hij is het, en niemand anders.

Toen mensen Hem hoorden spreken over zichzelf kwamen velen tot geloof in Hem (Joh. 8:30). De vraag voor ieder van ons is ook vandaag de dag deze: geloven wij in Hem zoals Hij zichzelf heeft bekendgemaakt? Het is wat dat betreft alles of niets. Of je zegt: Ja, ik geloof dat hij de Zoon van God was. Of je zegt: ik geloof niet. Maar zeg niet dat je gelooft dat Hij een bijzonder mens was net als andere inspirerende leraren en profeten die deze wereld heeft gekend. Zijn eigen unieke daden en uitspraken geven u daar gewoonweg de ruimte niet voor.

Ds. Oscar Lohuis

Uit: De Oogst, mandblad van Tot Heil des Volks, april 2008

Ds. Oscar Lohuis

Oscar Lohuis is twaalf jaar gemeentepredikant geweest. Sinds 2007 werkt hij onder de naam Goed Nieuws Bediening als verkondiger van het evangelie in het hele land. Door prediking, onderwijs en publicaties worden velen bereikt met het Woord van God.

Meer lezen over Oscar Lohuis...