Youtube kanaal en aantal kijkers

In juni 2020 zijn wij begonnen de preken op ons Youtube kanaal te zetten. Het aantal weergaven van de video's staat eind maart 2022 op bijna 50.000. Het zou ons helpen om meer abonnees op het kanaal te hebben. Op dit moment zijn dat er iets minder dan 700. U kunt zich gratis abonneren, met één klik. Nieuwe videos op het kanaal komen bij u dan eerder in beeld, en ook bij anderen, zodat op die manier de boodschap verder verspreid wordt. U abonneert zich door op de knop  'abonneren' op het Youtubekanaal te klikken. Dank voor uw hulp! 

Wat is het oude en wat is het nieuwe verbond?

Wat zegt de Bijbel over het oude en het nieuwe verbond? De vervangingsleer zegt dat het oude verbond met Israël is gesloten en het nieuwe verbond met de kerk. Het denken over de verbonden is bepalend voor ons denken over Israël en de kerk. In deze lezing proberen we meer grip te krijgen op wat het oude en nieuwe verbond wel en niet inhouden, en wat dat betekent voor ons begrijpen van het evangelie. Klik hier en kies voor de preek van 10 januari 2022. 

Profetieën die in onze tijd vervuld worden

 Het is wonderlijk om te zien hoe bepaalde profetieën uit de Bijbel in deze tijd vervuld worden. Van sommige profetieën ten aanzien van Israël kunnen we zien dat ze tot in detail vervuld worden. Klik hier en kies voor de preek van 04 januari 2022. 
 

De schepping zal worden bevrijd, ook ons lichaam

In het christendom is te veel een uit-het-lichaam idee van de verlossing ontstaan. Het geloof in de opstanding van het lichaam leeft niet echt onder christenen. Dit komt omdat het platonische denken, Griekse filosofie, een enorme invloed heeft gekregen op de christelijke theologie. In 1 Korinthe 15 zegt Paulus dat wanneer de doden niet zouden opstaan, ons geloof zonder inhoud zou zijn. Er ligt rijke troost en bevrijding van angst voor de dood in dit goede nieuws, dat we zullen opstaan uit de dood en een verheerlijkt lichaam zullen hebben, zoals ook Jezus heeft gekregen. Klik hier en kies voor de preek van 2 mei 2021.

Wat willen de Palestijnen nu eigenlijk?

Wat willen de Palestijnen? Willen ze graag een eigen staat? Willen ze dat er een einde komt aan de zogenaamde ‘bezetting door Israël’ van de Westoever? Willen ze dat er geen Joden meer wonen in Judea en Samaria, het Bijbelse Israël? Het antwoord op al deze vragen is ‘nee’, omdat hun dit allemaal is aangeboden door Israël en ze daar luid en duidelijk ‘nee’ op hebben gezegd. Lees hier het hele artikel. 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign