De schepping zal worden bevrijd, ook ons lichaam

In het christendom is te veel een uit-het-lichaam idee van de verlossing ontstaan. Het geloof in de opstanding van het lichaam leeft niet echt onder christenen. Dit komt omdat het platonische denken, Griekse filosofie, een enorme invloed heeft gekregen op de christelijke theologie. In 1 Korinthe 15 zegt Paulus dat wanneer de doden niet zouden opstaan, ons geloof zonder inhoud zou zijn. Er ligt rijke troost en bevrijding van angst voor de dood in dit goede nieuws, dat we zullen opstaan uit de dood en een verheerlijkt lichaam zullen hebben, zoals ook Jezus heeft gekregen. Klik hier en kies voor de preek van 2 mei 2021.

Wat willen de Palestijnen nu eigenlijk?

Wat willen de Palestijnen? Willen ze graag een eigen staat? Willen ze dat er een einde komt aan de zogenaamde ‘bezetting door Israël’ van de Westoever? Willen ze dat er geen Joden meer wonen in Judea en Samaria, het Bijbelse Israël? Het antwoord op al deze vragen is ‘nee’, omdat hun dit allemaal is aangeboden door Israël en ze daar luid en duidelijk ‘nee’ op hebben gezegd. Lees hier het hele artikel. 

Job’s vroomheid houdt stand, ook bij de zwaarste beproeving

De eerste twee hoofdstukken van het boek Job geven ons meer inzicht in wat er achter de coulissen van het wereldgebeuren in de geestelijke gewesten plaatsvindt. Als ons lijden overkomt kunnen we verleid worden om God vaarwel te zeggen. Job doet dat niet en is daarin voor ons een voorbeeld. Het is beter om met God dan zonder God door het lijden heen te gaan. Klik hier en kies voor de preek van 14 maart 2021. 

Goed Nieuws Bediening en de corona-beperkingen

Vanwege het niet samen kunnen komen heeft Oscar al vanaf maart 2020 minder spreekbeurten en Bijbelstudies dan gebruikelijk. Vooral doordeweekse studies zijn er veel minder. Toch zijn er ook doordeweek soms livestreams of zoom-bijeenkomsten waarin studies worden gegeven. Op dit moment werkt Oscar aan zijn vierde boek. Daarnaast heeft hij meerdere verantwoordelijkheden die gewoon doorlopen. Omdat er zo weinig bijeenkomsten zijn heeft dat ook invloed op de inkomsten voor Goed Nieuws Bediening. Vergoedingen vallen weg en er worden geen boeken verkocht rondom bijeenkomsten. Indien u wilt helpen om deze bediening in stand te houden, klik hier voor meer informatie. 

Wat is een opwekking?

Door de eeuwen heen heeft God keer op keer nieuwe opwekkingen gegeven aan de Kerk. Ook in onze tijd vinden er in sommige landen grote opwekkingen van het geloof in Jezus Christus plaats. Wat zijn kenmerken van een echte opwekking? Klik hier en kies voor de preken van 22 en 29 november 2020. 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign