Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Actueel nieuws Goed Nieuws Bediening

Nieuws

Actueel nieuws

Financiën 2022


In deze laatste weken van het jaar hebben we nog een behoorlijke achterstand in te lopen wat betreft de financiën. Indien u nog ruimte heeft in de besteding van uw giften, en u wilt helpen om dit werk in stand te houden, klik hier voor meer informatie over geven. Giften voor Goed Nieuws Bediening kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Heel hartelijk dank voor uw hulp! Daardoor kunnen wij ons geheel wijden aan de verkondiging van het Evangelie. 


Deel dit artikel: