Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Actueel nieuws Goed Nieuws Bediening

Nieuws

Actueel nieuws

Wat gaat er gebeuren na ons sterven?

21 oktober 2022

Wat zegt de Bijbel over waar wij naartoe gaan als wij sterven? We moeten er rekening mee houden dat we sterfelijk zijn. In het Evangelie vinden we troost en houvast, hoop en zekerheid, ook met oog op onze naderende dood. Maar wat is die hoop dan en wat kunnen wij verwachten? Klik hier en kies voor de preek van 25 septemer 2022. 

Besef hebben van wie God is

21 oktober 2022

Wat we nodig hebben is besef van wie God is, besef van Zijn heiligheid en verhevenheid. Er is overvloed van vreugde bij Hem, voor Zijn aangezicht. Openbaring van God leidt tot een leven van aanbidding. Klik hier en kies voor de preek van 7 augustus 2022. 

Israël: recente ontwikkelingen in Bijbels perspectief

21 oktober 2022

De hele wereld lijkt zich met Israël te bemoeien. Velen hebben kritiek op de Joodse staat. De meeste profetieën die in de Bijbel staan gaan over Israël. In deze preek behandelt Oscar drie teksten die we zo naast de actualiteit kunnen leggen. Klik hier en kies voor de preek van 19 juni 2022. 

God leren kennen door de storm

21 oktober 2022

Wij houden niet van stormen in ons leven. We hebben liever dat alles rustig en kalm is. Als het dan zo te keer gaat vragen we ons af waar God is? Waarom doet Hij niets en grijpt Hij niet in. Het kan wel eens zijn dat God meer aanwezig is in de stormen van ons leven dan wij denken. Juist door moeilijkheden heen leren wij Hem vaak beter kennen. Klik hier en kies voor de preek van 29 mei 2022. 

Onze financiële situatie na corona

17 juni 2022

We zijn bijzonder dankbaar dat Goed Nieuws Bediening staande is gebleven tijdens de coronapandemie. Tussen maart 2020 en maart 2022 zijn honderderden afspraken geannulleerd. Daardoor hebben wij veel inkomsten misgelopen. Nu is de agenda gelukkig weer veel meer gevuld. Toch merken we financieel nog steeds de gevolgen, ook vanwege uitstel van sommige betalingen die binnenkort wel moeten plaatsvinden. Indien u ons financieel hierbij wilt helpen, klik hier voor meer informatie. Heel hartelijk aan allen die ons helpen ons fulltime aan de verkondiging van het evangelie te kunnen geven. 

Youtube kanaal en aantal kijkers

22 maart 2022

In juni 2020 zijn wij begonnen de preken op ons Youtube kanaal te zetten. Het aantal weergaven van de video's staat eind maart 2022 op bijna 50.000. Het zou ons helpen om meer abonnees op het kanaal te hebben. Op dit moment zijn dat er iets minder dan 700. U kunt zich gratis abonneren, met één klik. Nieuwe videos op het kanaal komen bij u dan eerder in beeld, en ook bij anderen, zodat op die manier de boodschap verder verspreid wordt. U abonneert zich door op de knop  'abonneren' op het Youtubekanaal te klikken. Dank voor uw hulp!