Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Actueel nieuws Goed Nieuws Bediening

    Nieuws

    Actueel nieuws

Gevolgen coronacrisis voor Goed Nieuws Bediening

24 juni 2020

Beste vrienden,

We missen nog steeds het samenkomen met onze broeders en zusters in diensten en samenkomsten. Toch worden er al vanaf het begin van de crisis andere wegen bewandeld waardoor wij het evangelie bekend maken aan velen. Door middel van livestreams, video-opnamen en in openluchtsamenkomsten kan er toch worden gepreekt. In veel kerken kunnen langzaamaan weer mensen bij elkaar komen. Onze bediening gaat onverminderd voort, door preekbeurten, door onderwijs te geven en door het geschreven woord. 

Mogen wij u vragen om ook in deze tijd Goed Nieuws Bediening te (blijven) ondersteunen? (Klik hier voor meer informatie over geven)  Juist nu hebben wij het nodig om de Heere beter te leren kennen en verblijd te worden door de beloften van het evangelie. Wij danken u hartelijk voor uw support, die het mogelijk maakt Gods Woord te blijven brengen.

In Hem verbonden, Karel en Nicolet Coenen (contactpersonen financiën)

Preken op de website sinds Corona: video's toegevoegd!

24 juni 2020

Beste vrienden, 

Tot en met ongeveer half maart heeft Oscar gepreekt in samenkomsten en diensten. Daarna zijn er lange tijd alleen maar livestreams geweest. Vanwege al deze video-opnamen hebben wij een eigen Youtube-kanaal ontwikkeld. Daardoor kunt u de preken voortaan ook gaan bekijken op video.

U zou ons helpen wanneer u zich abonneert op dit kanaal. Nadat je je op een kanaal hebt geabonneerd, worden nieuwe video's van dat kanaal in je abonnementsfeed weergegeven. Bij meer dan honderd abonnees kunnen wij de naam aanpassen en het kanaal vindbaarder maken. We hebben er nog maar 11 nodig. 

Ook blijven wij de preken in alleen audio op de website zetten, bijvoorbeeld voor in de auto of als je aan het strijken bent. Op de prekenpagina van deze site, die voortdurend wordt bijgewerkt, vindt u alle preken, spreekbeurten en lezingen op een rijtje en kunt u vanaf dit voorjaar kiezen voor video of audio.

Dank voor het bezoeken van deze site. We hopen en bidden dat u bemoedigd en opgebouwd wordt in uw geloof. 

Zegen door Israël NIEUW BOEK OSCAR LOHUIS

24 juni 2020

Op 30 januari 2020 is Oscars derde boek uitgekomen: Zegen door Israël; wat christenen moeten weten over Israël. 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw keerden Joden terug naar het beloofde land en in de twintigste eeuw kwam Israël weer op de kaart van de wereld te staan. Hoe zien we dat in het licht van wat de Bijbel over Israël zegt? Speelt Israël nog een rol in Gods verlossingsplan voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de Joden naar het land en het ontstaan van de staat Israël te maken met het Evangelie? Wat is een Bijbelse visie op Israël en hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij Israël, zonder in extremen te vervallen of af te dwalen van het Evangelie?

Zegen door Israël is bedoeld als een gemakkelijk leesbaar boek dat antwoord geeft op deze en andere vragen. Oscar Lohuis verbleef twee weken alleen in Jeruzalem en heeft in die korte periode het grootste deel van dit boek geschreven. Hij neemt u mee, zowel naar wat hij heeft gezien en meegemaakt tijdens zijn reizen door Israël, als naar de ontdekkingen die hij heeft gedaan in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Bekijk hier voor een korte preek van 20 minuten op Youtube die u een impressie geeft van de inhoud van dit boek.

Klik hier om het boek te bestellen.

Het Joodse Pinksteren en ons Pinksterfeest

24 juni 2020

Wat heeft het Joodse Wekenfeest (Pinksteren) ons te zeggen? Wat is het Wekenfeest, waar vinden we dat in de Bijbel en wat wordt er gevierd? Wat heeft dat met ons Pinksteren te maken? Wat zijn de paralellen tussen Pinksteren in de Tenach (het Oude Testament) en Pinksteren in het Nieuwe Testament? Klik hier en kies voor de preek van 8 maart 2020.

Gat in ons evangelie

24 juni 2020

In het christendom werd al vroeg in de kerkgeschiedenis gezegd: De Kerk is het nieuwe Israël. De Kerk heeft Israël vervangen als volk van God. Het gaat helemaal niet meer om het natuurlijke Israël, de bijzondere uitverkiezing en roepen van het Joodse volk zijn voorbij. Deze zogenaamde vervangingsleer heeft niet alleen geleid tot vreselijk veel onrecht en bloedvergieten, het heeft ook geleid tot een bedekking over de Kerk. Daardoor is het begrijpen van de inhoud van het evangelie minder geworden. Er zit een gat in ons evangelie. In deze toespraak, die Oscar hield tijdens een studiedag van de Near East Ministry in Voorthuizen, wordt uitgelegd waarom. Klik hier en kies voor de preek van 7 maart 2020.

Gods ontferming over mensen die zijn afgedwaald

24 juni 2020

God ontfermt zich over mensen die ongehoorzaam zijn geworden en zijn afgedwaald. De ontferming van God komt zo duidelijk naar voren in het einde van Romeinen 11. Op grond van deze ontferming roept Paulus de gelovigen op om hun hele leven aan God te wijden. Als je begrijpt wat die ontferming inhoudt, dan wordt het alleen maar aantrekkelijk om je hele leven aan Hem te geven. Eerst de ontferming, dan de toewijding, die dan van binnenuit komt. Klik hier en kies voor de preek van 23 februari 2020.