Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Artikelen van Ds. Oscar Lohuis van Goed Nieuws Bediening

Artikelen

Artikelen van Ds. Oscar Lohuis

Liefde kan niet zonder Gods leefregels


Bijdrage ds. Oscar Lohuis donderdag 10 december 2020 bij de lancering van Bijbels Beraad M/V

‘Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.’ (Mattheüs 24:12)

 De Heere Jezus was ook Profeet en heeft concrete dingen gezegd over wat er in het einde der tijden zal gebeuren. Deze profetie is niet fijn. Het is negatief gesteld, de wetteloosheid neemt toe en de liefde verkilt. Ik denk dat we dit in onze tijd in de Westerse cultuur onmiskenbaar zien gebeuren. Dat stemt tot droefheid. Het is altijd een groot persoonlijk drama als een huwelijk eindigt in echtscheiding en kinderen niet meer verder kunnen opgroeien met beide ouders. Dat relaties stuklopen omdat de liefde en de trouw verdwenen zijn, betekent het afsterven van iets heel moois en kostbaars. 

Soms denken wij dat de vrijheid om te doen wat we zelf willen ons gelukkig zal maken. Dat het daarom liefdevol is om iedereen voor zichzelf te laten bepalen wat hij of zij wil. Maar dit individualistische vrijheidsideaal blijkt helemaal niet zaligmakend te zijn. Zonder Gods wetten verkilt de liefde. Egocentrisme is de dood in de pot voor echte en duurzame relaties en dus voor ware liefde. 

Deze tekst bevat echter ook een heel positieve boodschap. Als Bijbels Beraad M/V willen wij niet vooral de duisternis bestrijden –en al helemaal niet met de vinger naar anderen wijzen– maar het licht laten schijnen. Wat Jezus hiermee ook zegt is dat, wanneer wij Gods wet, de gezonde leefregels die Hij ons mee heeft gegeven in Zijn Woord, ter harte nemen en gehoorzamen, dat de liefde dan zal opbloeien. 

Daar waar mensen buigen voor God, Hem gaan vrezen, Christus zijn gaan liefhebben vanwege Zijn onuitsprekelijke genade voor ons, en van daaruit een diep verlangen hebben gekregen om naar Zijn wil te gaan leven, daar groeit echte liefde in persoonlijke relaties. Dat is het mooiste wat er is in het leven en daar zijn wij voor gemaakt, om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. 

Daarom ben ik er diep van overtuigd dat  het pleiten voor en vasthouden aan de Bijbelse moraal ten aanzien van huwelijk en seksualiteit een van de meest liefdevolle dingen is die wij voor elkaar en voor de samenleving kunnen doen. Wij willen tegen christenen in Nederland zeggen dat het heel belangrijk is dat wij het huwelijk in ere houden, omdat dat het allerbeste is voor echtgenoten, echtgenotes en hun kinderen. Er is geen belangrijker samenlevingsvorm dan die van het gezin, waarin kleine, kwetsbare kinderen kunnen opgroeien. Zij verdienen de liefde van hun ouders, de aanwezigheid van hun eigen vader en moeder en de geborgenheid van een warm nest. 

Het is liefdeloos om wetteloosheid te gaan tolereren, die tot onnoemelijk veel verdriet voor getrouwden en hun kinderen leidt. Kinderen zijn altijd het kind van de rekening, wanneer volwassenen immoraliteit accepteren. Het is liefdevol om radicaal te blijven verkondigen wat de Bijbel leert over huwelijk en seksualiteit. 

God geve dat dit werk tot zegen van velen zal mogen zijn omdat de liefde van velen mede hierdoor zal opbloeien. 

 


Deel dit artikel: