Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Lezingen

Lezingen

Van Ds. Oscar Lohuis

Welvaartscultuur en de Bijbel

Sola 5 Baptisten Conferentie 27 januari 2011

Het welvaartsevangelie bestaat niet alleen maar in de extreme vorm, zoals wij die wel kennen onder de slogan: 'name it and claim it'. Het idee is dan dat in Christus ook gezondheid en genezing, succes en welvaart voor iedere christen in dit leven beschikbaar is. In geloof moet je er in gaan staan en er aanspraak op maken. Deze theologie lijkt mij aardig doorzichtig en daar is al door velen op gereageerd met een meer Bijbelse kijk op de zaak. Wat ik vanmorgen welvaartsevangelie noem gaat dieper.

Het Woord als basis: Het belang van goede theologie voor gemeenteopbouw

Themadag George Whitefield Stichting 15 november 2008

Waarom zijn wij hier vandaag bij elkaar? Omdat de gemeente van Jezus Christus ons lief is. Omdat wij bidden om herleving en verlangen naar opwekking. Omdat wij verdriet hebben vanwege het feit dat zo veel mensen de kerk hebben verlaten. Maar ook: omdat wij hebben gehoord van Gods grote daden in het verleden, en op andere plaatsen van de wereld in het heden, en wij bidden: “Heere, vernieuw uw machtige daden in onze tijd, op onze plaats.” (naar Habakuk 3:2)

Valt er nog iets te beleven als je niets meer weet?

Themadag George Whitefield Stichting 24 November 2007

Ten eerste, broeders en zusters, wat wil de George Whitefield Stichting eigenlijk doen en waar houden we ons op een themadag als deze mee bezig? Vragen die daarmee verband hebben zijn: wat is nou Gods werk op Gods manier? Wat is ‘christen zijn’ en ‘gemeente zijn’, zoals de Bijbel ons dat leert. Waar kunnen we als kerk in Nederland in de 21e eeuw de zegen van verwachten? Wat meer specifiek: wat zijn de wortels van de wereldwijde evangelicale beweging? (‘evangelical’ is voor Nederlandse begrippen zowel Reformatorisch als Evangelisch) Wat is van het begin af aan de kracht geweest van deze beweging, die nog steeds de snelst groeiende beweging binnen het hele wereldwijde Christendom is? Wat zijn onze historische wortels, en in hoeverre zijn we nog dicht bij onze wortels, of zijn we er van afgedwaald? We verlangen naar herleving, naar vernieuwing, naar opwekking. We bidden dat God opnieuw de hemel zal scheuren en een opleving zal geven van waarachtig Christelijk geloof. En we willen moeite doen om de Schrift en onszelf te onderzoeken, opdat de Heere ons kan leiden op zijn op zijn weg. “Doorgrondt mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is, en leidt mij op de eeuwige weg” (Psalm 139:23,24).