Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Vragen van Henk aan Oscar

Vragen van Henk aan Oscar

Een serie artikelen met vragen aan ds. Oscar Lohuis

"Zeg Oscar ..."

... ik heb een vraag over profetie!

Bestaan er anno 2006 nog profeten? Is een profeet iemand die de gave van profetie heeft?

... ik heb een vraag over BAPTIST, WAT IS 't?

Op een doorsnee zondag kun je in Emmeloord naar meer dan 20 diensten. Waarom is er dan ook nog een Vrije Baptistengemeente? Wat voegt deze kerk toe aan het grote aanbod? Dit is toch niet een uiting van eenheid waar de bijbel over spreekt?

... ik heb een vraag over.... zelfbevrediging!

Onderzoek toont aan dat 90% van de jongens en 60% van de meisjes aan zelfbevrediging doet. Is zelfbevrediging zonde? Wanneer krijg ik hier een preek over te horen? Waarom wordt hier thuis niet over gepraat?

... ik heb een vraag over de zondagse diensten!

Waarom lijken de zondagochtenddiensten zo op elkaar. Het is allemaal zo voorspelbaar: Je weet precies wanneer een lied staande gezongen gaat worden... het lijkt allemaal zo ingestudeerd. Krijgt Gods Geest dan wel genoeg ruimte? Trouwens waarom wordt de zegenbede altijd op het einde uitgesproken? Is dit een of andere beschermingformule? Enne... als we de mensen van Emmeloord willen bereiken, moeten we juist niet laagdrempeliger zijn als gemeente?

... ik heb een vraag over samenwonen!

Zeg Oscar, de woorden gemeentehuis en trouwboekje komen niet in de bijbel voor. Waarom verbiedt ons geloof ongetrouwd samenwonen? Mag je als ongetrouwd stel samen wel op vakantie gaan?

... ik heb een vraag over evangelisatie!

Als je leest over Jezus zijn leven, dan trok hij er  voortdurend op uit, ontmoette mensen en had (koninkrijks)input in hun leven. Wij christenen zoeken elkaar op in kerken, huiskringen en bidstonden... Dat is juist heel fijn (Jezus was ook vaak in de synagoge te vinden), maar zijn wij niet in een ongezonde balans terecht gekomen?

... ik heb een vraag over het aantal dat Jezus in het graf lag!

Op Goede vrijdag is Jezus gestorven. De Bijbel leert ons dat hij na 3 nachten en 3 dagen zou opstaan. Dus zou dat maandag moeten zijn.. Maar we vieren dat hij zondagochtend is opgestaan. Dit snap ik niet. Kun jij uitleggen hoe dit zit?

... ik heb een vraag over bidden!

In de evangelieën leert de Here Jezus ons niet om bidstonden te houden. In tegendeel: Als de discipelen Hem vragen: Heer leer ons bidden, dan promoot Hij alleen het bidden in de binnenkamer (ziee...). Zelf trok Hij zich ook vaak terug om alleen te bidden. Waarom houden wij zo aan die bidstonden vast?

... ik heb een vraag over de collecte!

Waarom moet ik zondags geld deponeren in het zwarte zakje dat door de rijen gaat? Waar is dat voor? Hoeveel zou ik moeten geven?

... ik heb een vraag over De Heilige Geest!

In de Bijbel lees je over de doop in de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament manifesteerde de geest zich vaak heel zichtbaar. Waarom gebeurt dit nooit in onze gemeente? Of moeten we daarvoor naar diensten met Jan Zijlstra of Toronto

... ik heb een vraag over homofilie!

Zegt de Bijbel nog iets over homofielen die naar de kerk gaan? Mogen die bv. ook aan het avondmaal deelnemen?

... ik heb een vraag over De kerk!

Het grootste deel van Emmeloord blijft zondagochtend vroeg wat langer liggen en vindt het niet nodig om naar de kerk te gaan. Is het idee kerk eigenlijk nog wel van deze tijd?