Gemeenteconferenties

Sommige gemeenten hebben de gewoonte om één of twee keer per jaar een gemeenteconferentie te organiseren met als doel verieping van het geloofsleven en het gemeenschapsleven. Uit ervaring weten wij hoe zegenrijk het kan zijn een weekend of een week lang intensief met elkaar op te trekken en samen de Bijbel te openen om geestelijk te worden opgebouwd. Wanneer wij in korte tijd op een intensieve manier ons kunnen verdiepen in de zaken die met het geestelijke leven te maken hebben, door meerdere bijeenkomsten te houden die elkaar snel opvolgen, gaat daar vaak bijzondere kracht van uit.

Daarom moedigen wij het ook aan om een dergelijke conferentie in uw gemeente te organiseren. Voor het onderwijs en de inhoud van de bijeenkomsten kunt u een beroep op ons doen. Indien u meer zou willen weten over hoe een dergelijke conferentie kan worden georganiseerd, en wat de mogelijkheden zijn wat betreft onderwerpen, kunt u contact met ons opnemen. Of ga naar ons contactformulier.

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign