Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Bijbelstudieseries

Bijbelstudieseries

De Romeinenbrief

De vijf Bijbelstudies van Oscar Lohuis over de Romeinenbrief zijn opgenomen in jan. t/m mrt. 2018 en zijn hieronder te beluisteren of te downloaden. 
Het betreft opnamen gemaakt in Baptistengemeente De Ark in Assen.

Om een studie te downloaden, klikt u eerst op betreffende studie en vervolgens op de drie vertikale stipjes.

Geestelijke vernieuwing

De Bijbelstudies van Oscar Lohuis over GEESTELIJKE VERNIEUWING zijn opgenomen en zijn hieronder te beluisteren of te downloaden. Het betreft opnamen gemaakt tijdens diensten van de gemeente De Basis in Apeldoorn. Elke studie duurt ongeveer 45 minuten en alle studies bij elkaar bevatten grotendeels de inhoud van de Bijbelstudieserie Geestelijke Vernieuwing.

Om een studie te downloaden, klikt u eerst op betreffende studie en vervolgens op de drie vertikale stipjes.

Gods ontwerp voor een gelukkig huwelijk

(4 tot 6 avonden)

Een goed huwelijk is niet gebaseerd op gevoelens maar op toewijding aan elkaar. De Bijbel reikt ons principes aan die de basis vormen voor het bouwen aan een gelukkig huwelijk. Wanneer man en vrouw leren om bijbelse principes in praktijk te brengen zal liefde groeien en intimiteit een kans krijgen. Aan de orde komen de volgende vragen en onderwerpen:

  • Wat is het huwelijk, wat doe je als je trouwt?
  • Kan je beloven van iemand te blijven houden zolang je beiden leeft?
  • Waarom het zo goed is te wachten met seksuele omgang tot in het huwelijk?
  • Wat betekent het je ouders te verlaten?
  • Communicatie in het huwelijk, verschillende niveaus van communiceren
  • Seksualiteit, en geschenk van God; kennen we de spelregels?
  • De verantwoordelijkheid van man en vrouw in het huwelijk
  • Samen geloven en één zijn in het dienen van God

Om een studie te downloaden, klikt u eerst op betreffende studie en vervolgens op de drie vertikale stipjes.

Zegen door Israël

Serie preken gehouden naar aanleiding van het boek Zegen door Israël.

1: Israël, als kanaal van zegen voor deze wereld

2: Het nieuwe verbond is met Israël gesloten

3: God is trouw aan Zijn beloften voor Israël

4: Eerst natuurlijk herstel, dan geestelijk herstel voor Isaël

5: God heeft een plan voor deze wereld

6: De bijzondere tijden waarin wij leven