Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Het beeld van de marathonloper

    Het beeld van de marathonloper

De marathon is de langste hardloopwedstrijd uit de atletiek. Degene die er aan deelneemt moet zo snel mogelijk 42 kilometer en 195 meter afleggen. De oorsprong van de marathon ligt in het jaar 490 voor Christus. Het dorp Marathon lag ongeveer 42 kilometer ten zuidoosten van Athene. Daar had de Slag bij Marathon plaatsgevonden, de beslissende veldslag tussen de Perzen en de Grieken.

Het was de tijd dat Darius koning was over de Meden en de Perzen. De Perzen hadden een poging gedaan om de Griekse stadsstaten bij hun rijk te voegen. Maar onder leiding van de charismatische generaal Miltiades wisten de Atheners deze poging te verijdelen. De Griekse soldaat Phidippidis rende daarna van het plaatsje Marathon naar Athene om het goede nieuws van de overwinning van de Atheners op de numeriek veel sterkere Perzen te melden. Volgens een verhaal uit latere tijden bracht deze ijlbode Phidippidis het bericht van de Griekse overwinning in één ruk van Marathon naar Athene. De geschiedenis vermeldt wel dat deze eerste marathon een dodelijke afloop had: na het uitbrengen van de woorden ‘Verheug u, wij hebben gewonnen!’ in het centrum van Athene, viel de boodschapper dood neer; hij bleek een zonnesteek te hebben opgelopen. Zijn stoffelijk overschot werd ter plaatse bijgezet in een nu nog bestaande grafheuvel. (Bron: Wikipedia.nl: geschiedenis van de marathon / Slag bij Marathon).

Afgezien van deze droevige afloop is het beeld van de marathonloper, die als heraut het goede nieuws van de overwinning van zijn generaal op de vijand aankondigt, een prachtig beeld van het werk van de evangelist. Wij mogen het evangelie verkondigen als een boodschap van overwinning. De klassieke heraut wordt als volgt beschreven: “De boodschapper verschijnt, heft zijn rechterhand op en roept met luide stem: ‘Heil aan allen! Verheugt u! We hebben de strijd gewonnen!’ Zelfs zijn uiterlijke verschijning laat zien dat hij goed nieuws brengt. Zijn gezicht straalt, zijn speer is versierd en hij draagt de lauwerkrans op zijn hoofd. De hele stad raakt opgetogen en verheugt zich.” En zo is de evangelist een heraut, een boodschapper die de Vorst aankondigt en in Zijn naam de overwinning bekend maakt. De overwinning die bij Marathon is behaald was er een zoals er vele duizenden in het wereldgebeuren zijn geweest, en waarvan de waarde al weer lang door de geschiedenis is uitgewist. De overwinning die Christus heeft behaald over de machten van de zonde en het kwaad is een volkomen unieke overwinning. De waarde daarvan is eeuwigdurend, en de kracht daarvan zal nooit meer worden gebroken. De evangelist mag namens de grote Koning de boodschap doorgeven: ‘Verheugt u, wij hebben gewonnen!’ De marathonloop die nodig is om dit goede nieuws bekend te maken willen wij met vreugde en volharding lopen.