Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Bijbelstudie audio

Over ds. Oscar Lohuis

Ds. Oscar Lohuis van Goed Nieuws Bediening

Oscar Lohuis werd in 1967 geboren in Haarlem en is daar vlakbij opgegroeid in Aerdenhout. In zijn tienerjaren is hij tot levend geloof in de Heere Jezus gekomen. Nadat hij zijn VWO-diploma had behaald wilde hij graag, alvorens hij naar de universiteit zou gaan, een jaar uittrekken om de Bijbel beter te leren kennen. Daarvoor is hij gaan studeren aan het Continental Theological Seminary, een internationale Bijbelschool in Brussel, België. Na dat jaar heeft hij, tijdens een verblijf in de Verenigde Staten, een roeping van de Heere God ontvangen om zijn leven te geven aan de verkondiging van het evangelie. Hij behaalde een Bachelor in Bible and Theologie (Brussel, 1989), een Master of Divinity (Tyndale Theological Seminary, Amsterdam, 1992) en een Master of Theology (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, 2006).

Van januari 1995 tot en met april 2001 was Oscar predikant van de Baptistengemeente in Meppel. Van mei 2001 tot en met december 2006 is hij als predikant verbonden geweest aan de Vrije Baptistengemeente in Emmeloord. Vanaf januari 2007 is Oscar vrijgesteld om zich helemaal te geven aan het verkondigen van het evangelie als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. De naam die aan deze bediening is gegeven luidt Goed Nieuws Bediening. Sinds de oprichting van dit werk heeft Oscar de status van Predikant in Buitengewone Dienst binnen de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten gekregen (onbezoldigd). Oscar is sinds 1991 getrouwd met Loïs en vader van vier kinderen, Ruben, Lucas, David en Maria. Sinds juli 2014 wonen zij in Ermelo. Al vanaf het begin van Goed Nieuws Bediening zijn Oscar en Loïs als zendelingen verbonden aan de gemeente in Emmeloord, waarvan Oscar eerder voorganger was.

Functies

Hieronder vindt u een opsomming van de huidige werkgebieden en verantwoordelijkheden van ds. Oscar Lohuis:

 • Voorgaan in zondagse kerkdiensten
 • Vervullen van spreekbeurten tijdens bijeenkomsten, studiedagen en conferenties van uiteenlopende aard
 • Verzorgen van Bijbelstudies en Bijbelstudieseries in plaatselijke gemeenten
 • Verzorgen van spreekbeurten en lezingen voor stichting Christenen voor Israël
 • Schrijven en uitgeven van boeken
 • Schrijven van artikelen voor Het Zoeklicht (geregeld)
 • Schrijven van artikelen voor de krant Israël Aktueel (geregeld)
 • Schrijven van artikelen voor andere bladen (indicenteel)
 • Medewerker stichting Near East Ministry Reveilweken
 • Reisleider voor reizen naar Israël
 • Opbouwen partnerschap ABC-gemeenten met C&MA-gemeenten India
 • Pastorale gesprekken
 • Huwelijksinzegeningen en begrafenissen
 • Bestuurslid stichting Christ's Hope
 • Lid visiegroep Bijbels Beraad M/V

 Eerdere nevenfuncties:

 • Medeoprichter en bestuurslid stichting Proclaim (voorheen Sola 5 Baptisten)
 • Consulent Reformatorische Baptistengemeente Urk en diverse andere plaatselijke gemeenten
 • Voorzitter College van Opleiding, Training en Advies van de ABC-gemeenten (2007-2014)
 • Radio-programmamaker voor Groot Nieuws Radio (2008 - 2014)
 • Medewerker EO-nazorg