Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Waarom de naam 'Goed Nieuws Bediening'?

Waarom de naam 'Goed Nieuws Bediening'?

  • Omdat het evangelie goed nieuws is, een positieve, verheugende boodschap temidden van het vele slechte nieuws dat elke dag op ons afkomt.
  • Omdat er iets nieuws ontstaat in het leven van mensen die tot geloof in Jezus Christus komen. Omdat de boodschap mensenlevens vernieuwt!
  • Omdat wij mensen willen dienen met de heldere, bevrijdende, vertroostende en hoopgevende verkondiging van het evangelie.