Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Wat Jezus voor ons doet en hoe Hij met ons omgaat
04-02-2024
We hebben het nodig om te horen over het werk van God voor ons. Wat ons opwekt om met heel ons hele hart voor Hem te gaan leven is niet dat wij daartoe opgeroepen worden, maar als we gaan begrijpen Wie Hij is en wat Hij voor ons deed en doet. Als we kijken naar hoe Jezus met de Samaritaanse vrouw omgaat krijgen we daar inzicht in en wordt ons hart verwarmd.
Waarom zicht op Israël hoort bij het Evangelie
30-01-2024
Sommige mensen denken dat je van het Evangelie afdwaalt als je zegt dat Israël nog steeds Gods volk is. Het hebben van een zogenaamde Israël-visie wordt dan als verdacht en on-Bijbels gezien. ‘Wij blijven liever bij het Evangelie van Jezus Christus’, wordt er dan gezegd. Als we de Bijbel goed lezen dan zien we echter dat Gods toekomst voor Israël juist alles met het Evangelie te maken heeft. In deze lezing hoopt ds. Oscar Lohuis duidelijk te maken waarom en hoe je het Evangelie juist beter gaat begrijpen wanneer je zicht krijgt op Gods bijzondere plan met Israël.
Afwijzing en aanvaarding
28-01-2024
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt dat je bent of wordt afgewezen. Dat is naar om mee te maken en niemand vindt dat fijn. Soms kan je je daardoor alleen voelen en het kan je het gevoel geven dat je er niet bij hoort of dat je niet meetelt. Jezus weet als geen ander wat het is om afgewezen te worden. Wat helpt ons om niet bitter en cynisch te worden als je worstelt met gevoelens van afwijzing? Dit een bemoedigende en pastorale preek die velen op diverse plekken heeft bemoedigd en geholpen.
Het getuigenis van de gelovige
21-01-2024
De Bijbel roept op om tot geloof en bekering te komen. Maar wat betekent het om te geloven? Wat is het getuigenis van een gelovig iemand? Vanuit een aantal verzen uit Spreuken 16 behandelt Oscar Lohuis dit thema.
Wat zegt de Bijbel over de wereld van nu?
07-01-2024
Via het nieuws en de socials bereiken ons voortdurend berichten over Israël en het Midden-Oosten. De Bijbel gaat ook voor een groot deel over de geschiedenis van Israël. Staan er in de Bijbel dingen over de actualiteit? Oscar Lohuis neemt ons mee.
De toekomst van Israël
14-12-2023
Wat zegt de Bijbel over de toekomst van Israël? Wat kunnen we op grond van de Bijbel verwachten voor Israël, voor de volkeren en voor deze wereld? (Vanaf 51:40 worden de vragen beantwoord)
Van totale armoede naar overvloedige rijkdom
10-12-2023
Bijbeltekst(en): 2 Koningen 7:0
Er waren vier melaatsen die niet meer in de stad mochten wonen en stervende waren. Binnen in de stad Samaria heerste ook een vreselijke hongersnood. Maar toen deze melaatsen naar het kamp van de Syriërs gingen werden ze zeer verrast. Ineens waren ze gigantisch rijk. Dit is een prachtig beeld van het Evangelie.
De strijd om Jeruzalem in de eindtijd
04-12-2023
Bijbeltekst(en): Zacharia 12:1-13:1
Op raketten die Hamas afschiet op Israël staat geschreven ‘Al-Quds’, de Arabische naam voor Jeruzalem. Jeruzalem staat centraal, niet alleen in het nieuws, in de vredesonderhandelingen en in de huidige oorlog, maar ook in de Bijbel. Uiteindelijk gaat in de eindtijd de strijd om Jeruzalem. Ds. Oscar Lohuis geeft toelichting.
De boodschap van veroordeling, verzoening en vrijspraak
03-12-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 3:18-31
Er is kracht in de boodschap van verzoening. Bij dit Evangelie moeten wij blijven. Als we een oppervlakkige boodschap brengen van ‘God houdt van iedereen’ dan zal dat het hart van mensen niet bewegen. Maar als we de boodschap van zonde en genade brengen wel.
Wat als je afgewezen wordt?
26-11-2023
Bijbeltekst(en): Johannes 9:34-38
Niemand vindt het fijn om afgewezen te worden. Toch overkomt het iedereen wel, min of meer. Daardoor kan je je eenzaam en alleen voelen en dat gevoel kan mensen zelfs wanhopig maken. Jezus wees niemand af. Hij kwam om ervoor te zorgen dat wij nooit meer afgewezen worden. Niemand heeft zoveel liefde laten zien als Jezus.