Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Kolossenzen 3:12-17 door Oscar Lohuis
Voor degenen die God persoonlijk hebben leren kennen door geloof in Jezus de Messias, wordt aanbidding het doel en het motto van hun leven. Hoe wordt aanbidding het allesomvattende thema in ons leven? Aanbidding wordt op de volgende drie manieren het hoofddoel en motto in ons leven: 1. We aanbidden door anderen lief te hebben zoals Jezus deed (Kol. 3:12-15) 2. We aanbidden door te mediteren over het Woord van God (Kol. 3:16) 3. We aanbidden door alles wat we doen voor Hem doen (Kol. 3:17) Uitnodiging om lief te hebben met de radicale liefde van Jezus, ernaar te streven het Woord Christus voortdurend onder ons te laten wonen en te stoppen met onszelf te aanbidden en Hem alleen te aanbidden in alles wat we doen.
Jaar:2023