Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Exodus 3:7 door Oscar Lohuis
God ziet het lijden van Zijn volk. Hij ziet ook ons lijden. Het is een geweldige troost om te weten dat God ons kent, dat we door Hem gekend zijn, dat Hij ons liefheeft en dat Hij altijd bij ons is. Hij ziet ook het lijden van deze tijd, bij mensen om ons heen. Jezus was en is nog steeds met ontferming bewogen over de menigten die voortgejaagd en afgemat zijn. In hoeverre hebben wij ook oog voor onze medemens in nood? In deze preek vertelt Oscar ook iets van de reis naar India waar hij net van teruggekomen is.
Jaar:2022