Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

door Oscar Lohuis
Preek over de werkelijke hoop voor deze wereld, dat is de wederkomst van Jezus en de komst van het Koninkrijk van God. Dat is onze zalige hoop, de openbaring van de verlossing die aanstaande is, de verschijning in deze wereld van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus.
Jaar:2010