Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Mattheüs 10 & Filippenzen 2 door Oscar Lohuis
Het is in het geven dat wij ontvangen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Jezus zei: Om niet heb je ontvangen, om niet deel uit. In de navolging van Christus worden wij vrijgevig. De Heere roept ons om het Goede Nieuws te delen met mensen die dit nog niet hebben ontvangen. Ook op andere manieren kunnen wij gevend en vrijgevig zijn. (Mattheüs 10:1, 8, 16, 22, 28-31 en Filippenzen 2:20-22 en 25-30)
Jaar:2021