Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Nehemia 1:1-4 & 2 Korinthe 7:8-10 door Oscar Lohuis
Alle echte passie komt voort uit droefheid, verdriet over de nood. Het woord passie betekent letterlijk ook lijden. Nehemia was succesvol in zijn onderneming omdat hij diepe innerlijke gevoelens had gehad over de rampzalige situatie in Jeruzalem. Diepe droevenis over de zonde en pijn van binnen over het verlaten van God zijn nodig. Er is zoiets als droefenis naar Gods wil, die leidt tot leven. Vaak verlangen wij leven en herleving, maar dat gaat niet zonder het beleven van pijn over de zondige toestand van onszelf, de kerk of onze medemens.
Jaar:2019