Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Mattheüs 6:5-8 & Markus 10:46-52 door Oscar Lohuis
Het bidden is niet een plicht maar een voorrecht. We gaan het als een opdracht en een moeten zien als we niet goed begrijpen waar het om gaat, wanneer wij bidden. Zicht krijgen op de essentie van gebed leidt ertoe dat wij ernaar verlangen. In deze preek gaat het over twee aspecten: het voorrecht bij God te zijn en het voorrecht om Hem dingen te mogen vragen.
Jaar:2023