Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Psalm 25:15 & Zacharia 3:1-5 door Oscar Lohuis
Satan klaagt het volk van God aan bij God. Het volk heeft inderdaad gezondigd. Maar de Heere bestraft satan en zegt: Ik heb hen gered! Satan klaagt ook aan in ons geweten. Ook wij mogen deze aanklachten van ons afwerpen vanwege het volbrachte werk van Christus. Geen aanklacht houdt stand! Er is geen veroordeling meer. Dit is inhoudelijk dezelfde preek als die van 5 maart 2023 maar toch weer anders!
Jaar:2023