Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Filippenzen 3:1-11 door Oscar Lohuis
Niets is groter, mooier en belangrijker dan het kennen van de Heere Jezus. Dat gaat alles ver te boven. De apostel Paulus heeft een tijd gehad waarin hij vertrouwde op dingen die hijzelf meende te hebben bereikt, maar de persoonlijke ontmoeting met Jezus maakte alles anders. Hij deed afstand van al zijn eigen verdiensten en vond daardoor de ware rijkdom en vrijheid.
Jaar:2022