Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Markus 5:1-20 door Oscar Lohuis
Zoals Jezus de storm op het meer tot bedaren bracht, zo bracht hij de storm in de ziel van de bezeten man tot bedaren. Jezus heeft de toestand van deze man in één keer totaal veranderd, door een legioen demonen uit hem te drijven. Ongeëvenaarde kracht ligt in Zijn grote naam, Jezus Overwinnaar. Ook wij hebben te maken met de strijd tegen boze geesten in de hemelse gewesten. De bevrijding van deze man toen en daar heeft ook ons hier en nu veel te zeggen.
Jaar:2020