Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Opwekking verbindt ons opnieuw aan God en aan onze naaste. We worden niet geroepen tot een afzonderlijk geestelijk leven, waarin wij alleen zijn in onze relatie met God, maar tot een leven in gemeenschap met elkaar. We worden geroepen het christelijke leven te leiden in onze huwelijken, gezinnen, bedrijven, buurten, families, vriendenkringen en gemeenten. (Mattheüs 22:34-40 en Handelingen 2:41-47 en 4:32-37)
Jaar:2022