Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Hebreeën 11:8-16 door Oscar Lohuis
God beloofde Abram een land, maar hij kreeg geen land tijdens zijn leven. Hij beloofde Abram en Sara een zoon, maar die zoon kwam maar niet. Er zijn veel verhalen van (nog) niet vervulde beloften van God in de Bijbel. Hoe zit het dan met Gods trouw en de betrouwbaarheid van Zijn beloften?
Jaar:2023