Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

21-12-2020

Jezus de Vredevorst

Jesaja 8:23-9:6 & Lukas 2:6-14 door Oscar Lohuis
Wat betekent het dat er bij de geboorte van Jezus door de engel gezegd werd: Vrede op aarde, in mensen een welbehagen? Wat is de betekenis van Jezus’ komst naar deze wereld? Hoe brengt Hij vrede op aarde? Drie zegeningen worden genoemd, die ons duidelijk maken wat het betekent dat Hij de vredevorst is.
Jaar:2020