Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Maleachi 3:18-4:6 & Mattheüs 1:18-25 door Oscar Lohuis
Deze preek gaat over de allerlaatste woorden van het Oude Testament, beter gezegd de Wet en de Profeten. Boven het gedeelte in de Bijbel staat: De verschijning van de Zon der gerechtigheid. Gelijk daarna lezen we in de Bijbel over de geboorte van Jezus, de Messias, de Christus.
Jaar:2008