Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

10-03-2019

Leven door geloof

Romeinen 4:16-25 door Oscar Lohuis
Abraham wordt door Paulus in de Romeinenbrief aangehaald als voorbeeld van iemand die leefde door geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Meerdere keren vroeg de Heere aan Abraham of hij bereid was zekerheden los te laten: wegtrekken uit zijn land, God vertrouwen voor nageslacht, zijn zoon op het altaar leggen. Het onmogelijke gebeurde elke keer weer in zijn leven, omdat God degene is die de doden tot leven wekt en tot aanzijn roept wat nog niet is. Wij worden opgeroepen ook zo in geloof te leven. Ook in ons leven doet God het onmogelijke als wij het lef hebben om Hem te vertrouwen en in geloofsgehoorzaamheid onze weg te gaan.
Jaar:2019