Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Markus 16:9-20 door Oscar Lohuis
Geestelijke opwekking betekent dat wij meer verbonden raken aan God én aan onze naaste. Het is niet goed en overeenkomstig de Bijbel om weg te duiken voor een zondige wereld en je terug te trekken in je eigen afgeschermde geestelijke domein. Jezus kwam naar deze wereld toe en Hij roept ons op om in Zijn naam ook deze wereld in de trekken als ambassadeurs van Zijn Koninkrijk. Het gaat erom dat wij het christelijke leven leiden in onze huwelijken, gezinnen, families, vriendenkringen, buurten, gemeenten en op het werk. Je hebt God lief door je naaste lief te hebben als jezelf en aan de ander te doen zoals je zou willen dat de ander aan jou doet. Christen-zijn heeft meer te maken met wat wij doen dan hoe wij ons voelen.
Jaar:2022