Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Exodus 19:1-9 & Exodus 18-20 door Oscar Lohuis
Veel christenen weten dat Pasen (het lijden en sterven van Jezus) en het Joodse Pesach alles met elkaar te maken hebben. Maar het Joodse Wekenfeest of Pinksterfeest is bij veel christenen niet zo bekend. Wat vieren de Joden tijdens dit feest en hoe werd dat vervuld toen de Geest over Israël werd uitgestort in Handelingen 2?
Jaar:2023