Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

1 Korinthe 1:28-30 & Psalm 73:23-26 door Oscar Lohuis
De waarheid is een persoon: Jezus Christus. De basis voor onze behoudenis ligt niet in onszelf, maar in Christus. In deze preek gaat het over 1. hoe wij christen worden en 2. hoe wij het christelijke leven kunnen leiden. Voor beiden geldt dat niet wijzelf, maar Hij het fundament is. We zijn zo geneigd om alles vooral bij onszelf neer te leggen en te denken dat we het zelf voor elkaar moeten krijgen. In die bubbel leven we vaak. We worden opgeroepen te leven door geloof in de Heere Jezus, vertrouwen op Hem. De waarheid is niet iets, niet een formule of een belijdenis, maar een Persoon. Wij worden door Hem met de Vader verzoend en mogen het leven verder leiden door Hem Zelf.
Jaar:2019