Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Romeinen 11 door Oscar Lohuis
Zondag 15 november 2020 was een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarin de kerken hebben uitgesproken nalatig te zijn geweest in het opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust. In deze preek wordt eerst het belang van het zegenen van Israël voor de kerk uitgelegd. Daarna worden de schuldbelijdenis en het bijbehorende gebed uitgesproken.
Jaar:2020