Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Lukas 24:1-8 & Lukas 24:46-47 door Oscar Lohuis
Wat is de betekenis van Jezus’ dood en opstanding voor ons? In het Evangelie staan de boodschap van het kruis (Jezus’ sterven) en het lege graf (Jezus’ opstanding) centraal. Maar hoe raakt dat aan ons leven en waarom is dat goed nieuws voor ons? In deze preek wordt het Evangelie in een aantal korte stappen kort en bondig uitgelegd. (Lucas 24:1-8 en 46-47, Romeinen 3:23, 6:23, 5:8 en 4:25)
Jaar:2022