Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Romeinen 11:11-22 door Oscar Lohuis
De christelijke kerk heeft zich bijna tweeduizend jaar lang verheven boven het Joodse volk door te zeggen: “Omdat zij Jezus hebben afgewezen zijn zij niet meer volk van God maar volk van de duivel. Door hun afwijzing van Jezus heeft God hen afgewezen en wij zijn nu het geestelijke Israël." Paulus schreef echter in Romeinen 11 dat Israëls ongehoorzaamheid (wat betreft geloof in Jezus) nodig was voor ons, zodat wij verzoening konden ontvangen. Als je dat begrijpt zul je stoppen met Israël te demoniseren en de Joden als moordenaars te bestempelen. Deze boodschap is van groot belang voor de tijd waarin wij nu leven, ook voor het geestelijke klimaat in onze kerken.
Jaar:2024