Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Genesis 12:1-3 & Romeinen 11:21-22 door Oscar Lohuis
De Kerk heeft het Joodse volk door de eeuwen heen vervloekt. Al begin tweede eeuw komen we steeds vaker anti-Joodse uitspraken en tendensen tegen bij de niet-joodse christelijke theologen en voorgangers. Paulus heeft de heidenen die in Jezus geloven daarvoor gewaarschuwd in Romeinen 11. Het is van groot belang dat de christelijke Kerk leert om Israël te zegenen, omdat de zegen door Israël tot is gekomen en zal komen. Het heil is uit de Joden.
Jaar:2020