Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Romeinen 11:11-36 door Oscar Lohuis
Preek gehouden tijdens conferentie Hart voor de Gemeente, Hebron Missie. We verlangen allemaal naar opwekking, naar een nieuw reveil, naar geestelijke vernieuwing in de kerk en in de samenleving. Deze preek gaat over waarom het nodig is om te leren Israël te zegenen als we hiernaar verlangen. De achteruitgang van de kerk staat niet los van het eeuwenoude christelijke antisemitisme in Europa.
Jaar:2020