Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2008

jan 2008 - dec 2008
Preken uit dit jaar
24-12-2008
Deze preek gaat over de allerlaatste woorden van het Oude Testament, beter gezegd de Wet en de Profeten. Boven het gedeelte in de Bijbel staat: De verschijning van de Zon der gerechtigheid. Gelijk daarna lezen we in de Bijbel over de geboorte van Jezus, de Messias, de Christus.
14-12-2008
Zelfbeheersing is een groot goed. Levensheiliging heeft veel te maken met zelfbeheersing. Als je kijkt naar de vereisten voor oudsten in 1 Timotheüs 3 en Titus 1 is zelfbeheersing een rode draad. Bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is.
23-11-2008
Bijbeltekst(en): Johannes 4:3-42
Jezus moest door Samaria, niet omdat die weg geografisch gezien de beste weg was, maar omdat God wist dat daar een vrouw in diepe nood was. Jezus sprak haar aan en de ontmoeting die zij met Hem had veranderde haar hele leven. Deze ontmoeting is voor ons een prachtig voorbeeld van de zoekende liefde van God, van Jezus die gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden.
16-11-2008
Bijbeltekst(en): Jesaja 6:1-8
Jesaja zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Deze ontmoeting met God, dit visioen van Wie de Heer is, wat ontzettend voor Jesaja, omdat Hij zich bewust werd van zijn de zondigheid van zijn motieven, gedachten en daden. Maar er kwam verlossing voor Jesaja. Het Evangelie wordt duidelijk als we kijken naar dit Bijbelgedeelte.
19-10-2008
Bijbeltekst(en): Johannes 4:3-42
Jezus moest door Samaria, niet omdat die weg geografisch gezien de beste weg was, maar omdat God wist dat daar een vrouw in diepe nood was. Jezus sprak haar aan en de ontmoeting die zij met Hem had veranderde haar hele leven. Deze ontmoeting is voor ons een prachtig voorbeeld van de zoekende liefde van God, van Jezus die gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden.
06-09-2008
Hoe zit het met christen zijn en de relatie met jezelf? Hoe moet je als christen over jezelf denken. Sommige stemmen zeggen: Je bent helemaal OK! In de Bijbel staat dat alle mensen zondaars zijn en dat het menselijk hart arglistig is. Wat is een gezond zondebesef en wat is een ongezond zondebesef?
10-08-2008
Waarom stierf Jezus aan het kruis? Waardoor stierf Hij? Hoe komt het dat Hij al na zes uur aan het kruis te hebben gehangen is gestorven, terwijl dat normaal minstens 24 uur duurde? Wat is de betekenis van Jezus' dood voor ons en voor deze wereld?