Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2010

jan 2010 - dec 2010
Preken uit dit jaar
26-12-2010
Preek over de werkelijke hoop voor deze wereld, dat is de wederkomst van Jezus en de komst van het Koninkrijk van God. Dat is onze zalige hoop, de openbaring van de verlossing die aanstaande is, de verschijning in deze wereld van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus.
12-12-2010
Prediking over 'Samen onderweg zijn' als christenen, als kinderen van God, als leden van de gemeente van Jezus Christus.
05-12-2010
De Heere God heeft Zijn Geest uitgestort over Israël en daarna ook over de niet-Joden, de volkeren. Nog steeds doet Hij dat. Daardoor kunnen wij door Zijn Geest geleid worden. Zo mogen wij wandelen met God en kracht en wijsheid ontvangen om de juiste weg te vinden in het leven.
14-11-2010
God roept mensen overal op om zich te bekeren en in Zijn Zoon Jezus Christus te geloven. Nadat je tot bekering bent gekomen kan je belijden dat je in Jezus gelooft. Dat laat je zien door je te laten dopen.
10-11-2010
Hoe zullen wij de verbonden die we in de Bijbel tegenkomen uitleggen? Hoe zit het met de verbonden die God met Israël heeft gesloten? Heeft God verbonden gesloten met de Kerk? Is de Kerk nu het verbondsvolk van God?