Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2012

jan 2012 - dec 2012
Preken uit dit jaar
24-12-2012
Zelfs historici die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is, erkennen dat Zijn leven -meer dan welk leven dan ook- de geschiedenis van de mensheid heeft veranderd. De komst van Jezus naar deze wereld is een keerpunt geweest in de geschiedenis. We hebben zelfs onze jaartelling afgestemd op Zijn geboorte. Door het leren kennen van Jezus komt er ook een keerpunt in mensenlevens vandaag de dag. 
16-12-2012
Alleen een opwekking kan het tij van kerkverlating en secularisatie doen keren. God heeft elke keer weer een nieuwe uitstorting van Zijn Geest geschonken en kan dat ook in onze tijd doen. Daarvoor is het nodig dat wij ons verootmoedigen. In de lofzang van Maria komt prachtig naar voren hoe God genade geeft aan de nederigen.
10-12-2012
Tegenwoordig wordt er nogal makkelijk gedaan over met elkaar naar bed gaan voordat je bent getrouwd. Toch leidt dit tot allerlei problemen, zowel voor het huwelijk alsook in het huwelijk. In deze Bijbelstudie komt duidelijk naar voren waarom het schadelijk is en wordt duidelijk gemaakt waarom het Gods wil is dat seksuele gemeenschap gereserveerd wordt voor man en vrouw in het huwelijk.
09-12-2012
Wat is de boodschap die van de doop uitgaat, wat zeg je als dopeling met het je laten dopen?
26-11-2012
De discussie over ongehuwd samenwonen is momenteel gaande in diverse kerkgenootschappen. Wat leert de Bijbel daarover? Is seksuele gemeenschap voor het huwelijk verkeerd? Wanneer wij gaan begrijpen hoe God het huwelijk heeft bedoeld wordt veel duidelijk. Deze preek gaat over Gods ontwerp voor het huwelijk.
18-11-2012
Bijbeltekst(en): Lukas 10:38-42
Martha maakte zich druk en was bezorgd om veel dingen. Zij leed aan perfectionisme en dat kwam voort uit angst. Wij kunnen ons allemaal wel in haar herkennen. Jezus sprak haar aan om haar te bevrijden van haar kramp. Zo spreekt Hij ook ons aan uit liefde. Het antwoord is dat wij luisteren naar Zijn woorden van liefde en genade. Dan komen wij in verwondering te staan, net als Maria, de zus van Martha. Lucas 10:38-42
18-11-2012
Bijbeltekst(en): Romeinen 3:21-31
Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Wat betekent het dat hij in onze plaats is gestorven? Hoe komt het dat Jezus al zo snel, na zes uur aan het kruis te hebben gehangen, is gestorven? Hoe goed is het om stil te staan bij wat er is gebeurd aan het kruis van Golgotha.
04-11-2012
Bijbeltekst(en): Mattheüs 28:30
Wij leven in een gestreste cultuur en hebben de neiging veel eisen aan onszelf te stellen. Daardoor kan het zijn dat je in je dagelijkse leven erg moe wordt, omdat je veel met jezelf bezig bent. Jezus heeft gezegd: "Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." Hoe kunnen wij rust vinden voor onze ziel? Matteüs 11:28-30
28-10-2012
Bijbeltekst(en): Maleachi 4:16
In het laatste vers van het Oude Testament staat: "Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders" (Maleachi 4:6). Door de prediking van het Evangelie worden vaders betere vaders voor hun kinderen. Vaderschap is van enorm belang, niet alleen voor het gezin maar ook voor de hele samenleving.
21-10-2012
Bij het woord heiligheid denken veel mensen aan zondeloosheid. Het is waar dat heiligheid ook betekent dat iemand is afgescheiden van het zondige. Maar dat is slechts een heel beperkte definitie van heiligheid. De heiligheid van God is een prachtig onderwerp om bij stil te staan.
Pagina 1 van 4