Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2013

jan 2013 - dec 2013
Preken uit dit jaar
15-12-2013
Bijbeltekst(en): 2 Korinthe 4:4-7
In het evangelie gaat het om de heerlijkheid van God. Het licht gaat schijnen in ons hart wanneer wij zicht krijgen op de heerlijkheid van God. Deze is zichtbaar geworden in en door Jezus Christus. Wie kennis heeft gekregen van deze heerlijkheid heeft een schat gevonden die nooit meer verloren gaat.
24-11-2013
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 4:12-19
De gelovigen in Jezus Christus in de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben veel moeten lijden vanwege hun geloof. Petrus schrijft een brief om hen die lijden te bemoedigen. Ook wij worden met lijden in dit leven geconfronteerd, al is het van een andere aard. Hoe is het mogelijk om niet ontmoedigd te raken temidden van het lijden? Hoe plaatst Petrus het lijden in een heel ander perspectief, zodat hij kan zeggen: Verblijd je naar de mate waarin je deel hebt aan het lijden van Christus? De Heere heeft een bijzondere zegen gegeven tijdens deze dienst.
12-11-2013
Beantwoording van vragen na de lezing gehouden op 12-11-2013
12-11-2013
Steeds vaker hoor je dat christenen zich bezighouden met de Joodse wortels van het evangelie. Dat is op zich een goede zaak, het heil is immers uit de Joden en het is verrijkend om te zien hoe het evangelie al in het Oude Testament is vervat. Het leidt echter tot veel verwarring als er wordt gezegd dat gelovigen uit de heidenen op de Sabbat (zaterdag) bij elkaar moeten gaan komen en zich aan de Joodse Feesten moeten gaan houden. Tijdens een onderwijsavond in De Fontein in Emmeloord is Oscar op deze materie ingegaan. De centrale vraag in deze studie is: Waarom zijn christenen uit de heidenen niet geroepen zich aan de feesten van Israël te houden?
03-11-2013
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 2:11-25
Tegenwoordig wordt er vaak gezegd: "Je moet doen wat je eigen hart je ingeeft". Toch kan ons eigen hart ons ook dingen ingeven die niet goed zijn en waar we geen gehoor aan moeten geven. In onze cultuur ligt de nadruk op emotioneel welbevinden. Toch kan het navolgen van Christus ook van ons vragen dat wij een weg gaan die niet gemakkelijk is. We worden in 1 Petrus 2 opgeroepen om bereid te zijn te lijden voor het goede.
27-10-2013
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 3:1-7
Francis Schaeffer heeft ooit een boek geschreven met als titel: The Church before the watching world (De Kerk die leeft voor een wereld die toekijkt). Onze manier van leven spreekt krachtiger dan onze woorden. Petrus heeft het in dit gedeelte specifiek over een vrouw die met een niet-gelovige man is getrouwd. Hoe kan zij zich het beste opstellen in een dergelijke situatie? In algemene zin gaat het ook over hoe we omgaan met mensen die vervelend voor ons zijn of ons kwaad doen.
06-10-2013
Bijbeltekst(en): 2 Korinthe 1:1-11
De Bijbel leert dat lijden niet altijd voor niets is. Er komen ook vruchten uit voort. Soms is het zo dat wij in de donkerste uren van ons leven de diepste openbaring van God ontvangen. Als we zicht hebben op de vruchten die voortkomen uit het lijden, dan kunnen we het lijden ook beter aan.
29-09-2013
Bijbeltekst(en): Romeinen 6:1-14
De genade is geen vrijbrief om te blijven zondigen. Zullen wij bij de zonde blijven? Volstrekt niet! De doop beeldt ook uit dat wij met Christus gestorven zijn aan de zonde en met Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven. Deze preek gaat over hoe onze status in Christus onze toestand in de praktijk van alledag verandert.
29-09-2013
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 1:1-9
Misschien zitten wij in omstandigheden waarin wij er niet zo veel voor voelen om de Heere te prijzen. Petrus zat ook in moeilijke omstandigheden, evenals de gelovigen aan wie hij schreef. Toch begon hij zijn brief aan hen met: Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. In wat er daarna staat komen geweldige redenen naar voren om God nochtans te prijzen. Veel van wat Petrus daar heeft geschreven geldt ook voor alle gelovigen in Christus en zijn dus ook voor ons redenen om de Heere te prijzen.
22-09-2013
Bijbeltekst(en): Jesaja 61:1-3
Wat is er aan de hand in de Westerse wereld? Hoe is de cultuur, ook in ons land, de afgelopen decennia veranderd? Hoe komt het dat zo veel mensen zich niet meer verbonden voelen met de wereld, met andere mensen en met zichzelf, en daardoor in psychische problemen komen? Hoe is het evangelie het antwoord op deze nood?
Pagina 1 van 3