Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2014

feb 2013 - dec 2014
Preken uit dit jaar
14-12-2014
Velen van ons kunnen zich herkennen in de woorden van de Psalmist, die tegen zichzelf zegt: "Waarom bent u zo onrustig in mij, o mijn ziel?" Van nature zijn wij geneigd tot angst en het ons zorgen maken. Hoe kunnen wij dat leren hanteren? Hoe kunnen wij beter leren omgaan met onze angsten? In deze thematische preek komen drie belangrijke principes naar voren die ons daarbij kunnen helpen. Velen hebben laten weten geholpen te zijn door deze waarheden helder te krijgen.
30-11-2014
Bijbeltekst(en): Mattheüs 3:1-17
Wat zegt de Bijbel over de doop? Waar staat de doop voor en wat zijn de voorwaarden om gedoopt te mogen worden? Waarom is de kinderdoop niet Bijbels? De doop door onderdompeling op geloof is de doop die wij in het Nieuwe Testament tegen komen. Hoe komt het dan dat de kinderdoop in sommige kerken gangbaar is geworden? Luister naar deze pittige preek over dit onderwerp.
23-11-2014
Bijbeltekst(en): Johannes 15:1-8
<0>Jezus zegt: "Ik ben de ware Wijnstok". We kunnen alleen vrucht dragen door ‘in Hem’ te blijven; maar HOE doe je dat?
Vragen voor verdere bespreking:
1. Wat is jouw innerlijke reactie op de gedachte dat Jezus ons leven is? Dat wij ranken zijn van de wijnstok?
2. Geloof je werkelijk dat je rein bent door het woord dat Jezus tot je gesproken heeft? (vers 3).
3. Hoe gaat het de laatste tijd met jouw vertrouwen op Christus? Waar vertrouwt jouw hart op? Waar ga je naartoe voor hulp als het moeilijk is?
4. Geloof je in de woorden van vers 7? Dat je, als je in de Heer bent, dat je kan vragen wat je wilt en dat het dan zal gebeuren?
5. Wat zie jij als het ultieme doel van je leven?

09-11-2014
Bijbeltekst(en): Johannes 6:26-35
Dit is in grote lijnen dezelfde preek als die van 19 oktober 2014, maar toch weer anders.
19-10-2014
Bijbeltekst(en): Johannes 6:26-35

Wat Jezus heeft gezegd over zichzelf, dat Hij het Brood is dat leven geeft, staat niet los van de wonderbare spijziging, waar we in het begin van Johannes hoofdstuk 6 over lezen. Hij wilde met het wonder ook een les leren. De mensen waren vooral bedacht op de spijs die vergaat, ze zochten Jezus omdat Hij hun brood had gegeven. Zolang Hij hun voedde had Hij hun toewijding, maar toen Hij over zichzelf begon te spreken, als zijnde het Brood des levens, dat uit de hemel is neergedaald, waren er velen die zich van Hem afkeerden. Volgen wij de Heer om wat Hij geeft, of om Wie Hij is? Zijn wij vooral op zoek naar lichamelijke en materiële voorspoed in dit leven, of zoek wij eerst het Koninkrijk van God? Vragen voor verdere verwerking:
1. In hoeverre word ik in beslag genomen door het streven naar materiële welvaart en lichamelijk welzijn?
2. Waarom wil ik Jezus Christus volgen?
3. Wat is mijn eerste ambitie in dit leven? Waar zoek ik vooral naar?
4. Kan ik Christus vertrouwen, dat Hij voorziet in al mijn noden? Kan ik zeggen: In U heb ik alles gevonden wat ik nodig heb?

05-10-2014
Bijbeltekst(en): Handelingen 8:26-40
Filippus werd door de Heer geleid om weg te gaan uit Samaria, waar een opwekking gaande was. Hij moest gaan naar een eenzame weg. Er ontstond een door God gearrangeerde ontmoeting. De geschiedenis van de kamerheer uit Ethiopië, de eerste heiden die tot geloof kwam, zegt ons iets over de factoren die een rol kunnen spelen bij het tot geloof komen van mensen. Deze preek is gehouden tijdens een doopdienst in de Reddingsark in Baarn.
14-09-2014
Bijbeltekst(en): Genesis 3:1-24
In Genesis 3, gelijk al bij de zondeval van de mens, spreekt God tot de mens over de verlossing die zou gaan komen. Wat is er gebeurd in de zondeval, wat zijn de gevolgen daarvan en hoe komen wij Jezus al zo vroeg tegen in de Bijbel? Zelfs hier al mogen wij zien dat Jezus Overwinnaar is!
Pagina 1 van 3