Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2015

jan 2014 - dec 2015
Preken uit dit jaar
16-12-2015
Studie over de betekenis van de sabbath en hoe het evangelie daarin ook naar voren komt. 
06-12-2015
Omdat mensen teleurstellen en niet altijd betrouwbaar zijn kan het zijn dat je vertrouwen is beschadigd. We lopen allemaal schade op in dit leven en dan kan het zelfs zover komen dat je wanhopig wordt. Toch mogen wij weten dat er hoop is voor iedereen. Het evangelie betekent dat niemand te ver is weggezakt of in te grote moeilijkheden is gekomen. Hoe kan je weer vertrouwen krijgen in de toekomst? 
02-12-2015
Profetisch gezien zijn de voorjaarsfeesten van Israël al in vervulling gegaan. Maar de najaarsfeesten nog niet. De eerste van deze najaarsfeesten is het feest van de Bazuinen. Het blijkt aan Israël gegeven te zijn om zich voor te bereiden om een ontmoeting met God. In het licht van het Nieuwe Testament zien wij dat het ook staat voor de voorbereiding op de wederkomst van de Messias. Wat zijn de betekenissen van het blazen van de bazuin? 
29-11-2015
Bijbeltekst(en): 1 Timotheüs 3:1-13
Paulus droeg Timoteüs op om oudsten aan te stellen in de gemeente. Hij schreef hem ook wat voor soort mannen dat moesten zijn. De plaatstelijke gemeente behoort geleid te worden door mensen die voldoen aan bepaalde qualificaties. Uit de eigenschappen en deugden die Paulus noemt kunnen we ook leren wat het inhoudt om tot een bepaalde volwassenheid in het christelijke leven te komen. Daarom bevat 1 Timoteüs 3:1-13 ook een prachtige boodschap voor alle gelovigen.
22-11-2015
Bijbeltekst(en): Openbaring 12:1-18
In Openbaring 12 is de vrouw een symbool van het volk Israël. We lezen dat de draak oorlog voert tegen de vrouw. Wanneer zij een kind baart wil de draak het kind verslinden. Omdat Israël de Messias heeft voortgebracht heeft satan altijd al zijn pijlen op Israël gericht gehad. Nog steeds kent Israël veel strijd. Ook de Gemeente van Jezus Christus is kanaal van Gods zegen, brengt de boodschap van de Messias in de wereld, en daarom wordt ook de gemeente vervolgd.
15-11-2015
Bijbeltekst(en): Lukas 9:43-48
Grootheid in het Koninkrijk van God is anders dan grootheid in deze wereld. Jezus zegt: Wie de minste is, die zal belangrijk zijn. De leerlingen van Jezus kregen ruzie over de vraag wie van hen de belangrijkste was, nota bene nadat Jezus zijn eigen lijden had aangekondigd. Het is heel menselijk om bezig te zijn met groot willen worden, belangrijk willen zijn, de eerste willen zijn. Het is ook mogelijk om belangrijk te worden voor God, maar op een andere manier dan wij geneigd zijn te denken. Als voorbeeld van echte grootheid noemt Jezus het worden als een kind en het willen ontvangen van kinderen in Zijn naam.
08-11-2015
Ons leven als christen is te vergelijken met een hardloopwedstrijd op weg naar de finish. Tijdens deze wedloop struikelen wij soms. De Bijbel zegt de aan de ene kant: Wij allen struikelen. Toch zijn er ook beloften zoals 'dan zult u niet meer struikelen' en over 'God, die u voor struikelen kan behoeden'. Struikelen is niet fijn omdat het veel energie kost om weer op te staan en de vaart erin te krijgen. Van alsmaar struikelen wordt je erg moe. Hoe kunnen wij zo ver komen dat wij niet meer zullen struikelen?
16-10-2015
Een preek over hoe de wederkomst van Christus onze zalige hoop is in dit leven. Waar bestaat die hoop uit? Twee dingen komen wij expliciet tegen in de Paulus' brieven aan de Thessalonicenzen. Ten eerste, het zien van Jezus bij Zijn komst: Hijzelf is onze hoop. Ten tweede: onze medegelovigen, onze broeders en zusters. Ook die blijken onze hoop te zijn bij de komst van Christus. 
Pagina 1 van 3