Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2016

jan 2016 - dec 2016
Preken uit dit jaar
11-12-2016
Bijbeltekst(en): Lukas 9:23-26
Mensen uit alle volken, culturen en landen worstelen ook min of meer met zichzelf. Het is niet gemakkelijk om zelfbeheerst en gedisciplineerd te leven. Wat zullen wij doen met onszelf? Hoe zullen wij onszelf hanteren? Kunnen wij ons egoïstische zelf overwinnen? Jezus heeft ons de weg gewezen. Hij roept op tot overgave aan God.
27-11-2016
Bijbeltekst(en): Romeinen 9:1-3
Paulus deelt in Romeinen 9 en 10 zijn hart. Dan blijkt hoezeer hij bewogen is met de ongelovigen uit zijn eigen volk en daarbuiten. Hij is bereid offers te brengen voor hun behoud en hij bidt voor ze. Hoe staat het met onze bewogenheid voor mensen om ons heen, die (nog) niet met God verzoend zijn?
Pagina 1 van 3