Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2017

jan 2017 - dec 2017
Preken uit dit jaar
17-12-2017
Niemand heeft zichzelf zo vernedert -en zo aan het belang van de ander gedacht- als Jezus. Daarom is Hij ook meer verhoogd dan welk ander mens dan ook. Als wij er werkelijk in geloven dat wie zichzelf vernedert ook verhoogd zal worden, dan hebben wij veel minder moeite met het gaan van deze weg. De sfeer in huwelijken, gezinnen, op scholen en op de werkvloer, in de kerk en in de buurt waarin wij leven zal anders worden wanneer wij in de gezindheid van Jezus ons leven leiden. 
10-12-2017
Bijbeltekst(en): Jesaja 40:12-31
Het kennen van de Heere onze God is het allerbelangrijkste in ons leven. Geen doel is verhevener dan dat en niets in het leven is meer boeiend dan God te leren kennen. Daarvoor is het belangrijk dat wij niet gedachten over God hebben die niet kloppen. We zijn soms geneigd te klein over Hem te denken. Jesaja 40:12-31 toont ons de onvergelijkbare grootheid van God. Het is deze God die wij mogen verwachten, omdat onze situatie niet aan Hem voorbij gaat. 
19-11-2017
Bijbeltekst(en): Hebreeën 13:4
Hebreeën 13:4 zegt: "Laat het huwelijk bij u in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt." De Westerse samenleving heeft het huwelijk als grens voor seksuele gemeenschap losgelaten. Dit heeft geleid tot het uiteenvallen van het gezin en heel veel gebrokenheid en pijn. Het is noodzakelijk overtuigd te zijn van het belang van seksuele reinheid. 
05-11-2017
Het huwelijk faalt niet maar mensen falen om goed met het huwelijk om te gaan. Op seksueel gebied is er veel verdriet, gebrokenheid en pijn in onze toegeeflijke samenleving. Meer dan ooit hebben we Gods gezonde leefregels nodig om onze weg te vinden. Seksualiteit kan zowel een zegen als een vloek zijn. We hebben onderwijs nodig over hoe God het huwelijk en de seksuele omgang heeft bedoeld. 
15-10-2017
Bijbeltekst(en): Efeze 4:1-6
Beijver u de eenheid van de Geest te bewaren. Efeze 4:1-6 roept ons op elkaar in liefde te verdragen. We zijn tot één lichaam geroepen en dienen dezelfde Heere en God. Wat kan ons helpen in liefde te wandelen?
15-10-2017
Bijbeltekst(en): Efeze 4:23-5:2
Ieder mens draagt de roeping om beelddrager van God te zijn, wat wil zeggen dat het de bedoeling is dat wij met ons zijn en ons doen en laten het karakter van God weerspiegelen. Dat gebeurt het meest wanneer wij in liefde wandelen. God is een God van eenheid en Hij wil niet dat mensen vervreemd van Hem, van elkaar of van zichzelf door het leven gaan. Hoe kunnen wij groeien in liefde en betekenisvolle relaties opbouwen in het leven?
08-10-2017
Bijbeltekst(en): Hebreeën 13:4
Hebreeën 13:4 zegt: Laat het huwelijk bij allen in ere zijn. Daar zit veel in. Dat betekent ook dat we de seksuele relatie reserveren voor de huwelijksrelatie tussen man en vrouw. Wij leven als christenen in een permissieve en losbandige samenleving. Zowel seks voor het huwelijk als seks buiten het huwelijk worden door velen als normaal beschouwd. Alleen door kennis van hoe mooi God het bedoeld heeft zullen we weerstand kunnen bieden en rein kunnen blijven. 
08-10-2017
Geloof blijkt daaruit dat we ook bidden. Gods Woord leert ons ook over hoe we kunnen bidden. In deze preek komen aan de orde: verstilling, ontmoeting en verhoring. We leven in een bijzonder drukke maatschappij, waarin we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gebombardeerd worden met informatie en berichten. Hoe kunnen we tóch biddend leven?  
01-10-2017
Bijbeltekst(en): Efeze 2:11-22
Paulus schrijft in zijn brieven soms heel specifiek aan de niet-joodse gelovigen in Jezus. Zij kwamen er namelijk pas later bij. Eerst waren het alleen maar Joden die in Jezus geloofden. Het heil is uit de Joden, er is een wortel die ons draagt. We zijn ingeënt in de edele olijf. Als gelovige in Jezus krijg je automatisch iets met Israël. Efeze 2:11-22 leert ons dat we medeburgers en mede-erfgenamen zijn geworden.
24-09-2017
Iedereen is op zoek naar echte en blijvende vrede, vreugde en liefde. Dit is onder andere wat Jezus bedoelt wanneer Hij spreekt over 'stromen van levend water uit je binnenste'. Vaak proberen wij dit vinden op de verkeerde plekken of proberen wij het zelf voor elkaar te krijgen. Dit kan je vergelijken met waterbakken die geen water kunnen houden. Drie daarvan worden in deze preek behandeld, met elke keer wat daar tegenover staat, waar de Heer ons toe uitnodigt. 
Pagina 1 van 3