Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2019

jan 2019 - dec 2019
Preken uit dit jaar
15-12-2019
Bijbeltekst(en): Lukas 1:26-33 & Daniël
Dat de engel Gabriël verscheen aan de maagd Maria leert ons dat de geboorte van Jezus te maken heeft met profetieën uit het boek Daniël. Want alleen in Daniël komen wij verder Gabriël tegen. Het boek Daniël leert dat het Koninkrijk van God op aarde zal gaan komen en dat het niet buiten Israël om zal komen. Daarom wordt Israël ook zo aangevallen in deze wereld. Waarom stelt de christelijke kerk zich dan vaak afzijdig op ten opzichte van Israël? Hoe kan het dat veel christenen niet bewogen zijn met Israël?
08-12-2019
Bijbeltekst(en): Johannes 1:1-8
Het meest revolutionaire van wat de Bijbel leert is niet dat er soms wonderen zijn gebeurd, zoals door het leven van Jezus. Het meest revolutionaire is dat de Bijbel leert dat de mens Jezus aan God gelijk is. Dat Hij God de Zoon was, is en altijd zal zijn. Daarin ligt echter ook de meest bemoedigende boodschap van de Bijbel: God heeft naar ons omgezien, is ons komen opzoeken, heeft ons niet in de kou laten staan. God heeft ons lief en dat heeft Hij bewezen door ons Zijn Zoon te geven.
24-11-2019
Bijbeltekst(en): Nehemia 1:1-4 & 2 Korinthe 7:8-10
Alle echte passie komt voort uit droefheid, verdriet over de nood. Het woord passie betekent letterlijk ook lijden. Nehemia was succesvol in zijn onderneming omdat hij diepe innerlijke gevoelens had gehad over de rampzalige situatie in Jeruzalem. Diepe droevenis over de zonde en pijn van binnen over het verlaten van God zijn nodig. Er is zoiets als droefenis naar Gods wil, die leidt tot leven. Vaak verlangen wij leven en herleving, maar dat gaat niet zonder het beleven van pijn over de zondige toestand van onszelf, de kerk of onze medemens.
17-11-2019
Bijbeltekst(en): Psalm 16:11 & Jesaja 61:10
Het Evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. Niet omdat het Evangelie is veranderd, maar omdat de uitleg van het Evangelie is veranderd. Het welvaartsevangelie zegt dat God je altijd gezond en voorspoedig wil maken en dat de inhoud is van 'de gunst van de Heere'. Inmiddels zijn wij in evangelisch Nederland gewend geraakt aan een aantal basisgedachten die bij het welvaartsevangelie horen. Predikers, kerken en organisaties moeten een keuze maken of ze daarin wel of niet willen blijven meegaan.
06-11-2019
Wij verwachten de wederkomst van Jezus Christus. Hij heeft ons geleerd te letten op de tekenen van de tijd. Wat zijn tekenen van Zijn aanstaande wederkomst? Welke recente ontwikkelingen wijzen erop dat Zijn komst aanstaande is?
27-10-2019
Bijbeltekst(en): Jeremia 13:1-11 & Mattheüs 13:44
In deze preek worden drie beelden uit de Bijbel besproken. Deze beelden roepen ons op om God trouw te zijn en als discipelen van Jezus te leven. Ze laten ons zien hoeveel we zowel God als onszelf tekort doen als ons hart vooral naar andere dingen uitgaat dan naar God. Er is overvloed van vreugde voor Zijn Aangezicht. Dichtbij God vinden we rust en vrede, blijdschap en vreugde.
20-10-2019
Jezus sprak uitvoerig met Zijn discipelen voordat hij gekruisigd zou worden. Ze zouden de meest moeilijke tijd ooit gaan meemaken, en Hij bereidde hen daarop voor. Ook wij maken moeilijke dingen mee en hebben bemoediging nodig. De Heere Jezus sprak over de Heilige Geest en noemde Hem de Trooster. Hoe worden wij getroost door de Geest? Wat zijn de dynamieken van de werking van de Heilige Geest in ons leven?
19-10-2019
HeartCry conferentie Kroeze Danne Ambt Delden
18-10-2019
HeartCry conferentie Kroeze Danne Ambt Delden
13-10-2019
Bijbeltekst(en): Titus 2:11-14 & Jeremia 13:1-11
Soms denken wij dat we heel veel moeten opgeven voor het leven met God en voor de navolging van Jezus. In een bepaald opzicht is dat ook zo. Maar als je gaat zien dat de Heere alleen maar aan je vraagt om dat op te geven dat je eigen leven verpest, dan is het geen opgave meer. Als we zicht krijgen op de geweldig hoge en bevoorrechte roeping die wij hebben, dat we met God mogen leven, dan zullen we zeggen: Het is geen offer om alles voor Jezus over te hebben! Hij maakt mij veel en veel rijker dan ik zou zijn als ik voor mezelf zou blijven leven.
Pagina 1 van 4