Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2019

jan 2019 - dec 2019
Preken uit dit jaar
06-10-2019
Wat zijn de tekenen van het einde der tijden? Welke ontwikkelingen in de wereld nemen wij waar, die ons wijzen op de aanstaande wederkomst? Jezus heeft gezegd: ‘Let op de tekenen van de tijd’. Er is veel afval van het geloof en valse leraren brengen valse leringen. Israël staat weer op de kaart van de wereld, maar wordt van alle kanten aangevallen en bedreigd. Zoveel christenen worden vermoord in vele landen van de wereld. We leven serieus in turbulente tijden.
25-09-2019
Al vroeg in de kerkgeschiedenis is er veel mis gegaan in de verhouding tussen Israël (het Joodse volk) en christenen. De kerk werd steeds meer niet-Joods en ging zich afsnijden van de Joodse wortels van haar eigen bestaan. Deze lezing is een krachtige oproep om terug te keren van de dwaalwegen die de kerk is gaan bewandelen in het denken over Israël en de manier waarop er gehandeld is en wordt jegens Israël.
18-09-2019
Bijbeltekst(en): Hosea 6:1-3 & Lukas 15:11-32
Wat kunnen wij leren uit de gelijkenis van de verloren zoon over het evangelie? Waar en hoe kunnen wij echte vrede en vreugde vinden? Wat is er nodig om het feest met God in je ziel je gaan ervaren? Luister naar de opname van deze bijzondere morgen in IJsselmuiden.
01-09-2019
Bijbeltekst(en): Hosea 6:1-3 & Lukas 15:11-32
Laten wij terugkeren naar de Heere, zoals de verloren zoon terugkeerde naar zijn vader. Nergens is meer overvloed dan in het huis van de Vader. Niemand kan ons gelukkig maken, behalve God Zelf.
01-08-2019
Bijbeltekst(en): Johannes 7:37-39 & Efeze 5:18
Als we ons laten vullen met de Heilige Geest zal het Levende Water blijven stromen. Het is niet de bedoeling dat we leven vanuit een bodempje onderin de beker van ons leven, maar vanuit een overstromende beker (Psalm 23:5). Jezus is niet alleen de Herder in Psalm 23 maar ook de Gastheer. Maken wij gebruik van Zijn uitnodiging om bij Hem aan tafel te komen zitten? Leg je je neer bij je eigen comfortabele leventje, waarin het geestelijk gezien droog en levenloos blijft? Of strek je je uit naar de overvloed die de Heere je wil geven. Hij geeft niet met mate maar overvloedig. Zijn wij bereid de prijs te betalen voor het ontvangen van die overvloed die Hij ons wil geven?
01-08-2019
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:13-23
Wat veel christenen zich niet realiseren is dat het voor ons nodig was dat het volk Israël zou struikelen over de Messias. Door hun val is rijkdom naar de heidenen gekomen, dus hun verwerping van Jezus is verzoening voor de wereld gekomen. Daarom past het ons als heidense gelovigen in Jezus om een nederige houding aan te nemen t.o.v. Israël en ons te realiseren hoe bijzonder het is dat wij er ook bij mogen horen.
31-07-2019
Bijbeltekst(en): Johannes 10:1-17
Jezus is geen dief of rover, en ook geen huurling die even iets doet voor de schapen, maar Hij is de Herder van de schapen, die Zijn leven voor de schapen heeft ingezet. De gelijkenis van de kudde en de herder maakt duidelijk dat ieder mens zich laat leiden, hetzij door krachten die te vergelijken zijn met de huurling of met de rover, hetzij door de goede Herder. Door wie laten wij ons leiden? Welke stem verkies je te horen en te volgen? Er komen meer dan ooit stemmen op ons af, ook door de techniek die we dagelijks met ons meedragen. In deze studie zullen stilstaan bij het luisteren naar de stem van de Goede Herder. Schapen associëren de stem van hun herder met het goede, en daarom gaan ze graag achter hem aan, omdat hij hun leidt naar rustige wateren en grazige weiden. Uit Jezus’ uitspraak ‘Ik ben de goede Herder’ blijkt Zijn zorg voor ons en dat Hij werkelijk goed voor ons is.
30-07-2019
De waarheid is een persoon: Jezus Christus. De basis voor onze behoudenis ligt niet in onszelf, maar in Christus. In deze preek gaat het over 1. hoe wij christen worden en 2. hoe wij het christelijke leven kunnen leiden. Voor beiden geldt dat niet wijzelf, maar Hij het fundament is. We zijn zo geneigd om alles vooral bij onszelf neer te leggen en te denken dat we het zelf voor elkaar moeten krijgen. In die bubbel leven we vaak. We worden opgeroepen te leven door geloof in de Heere Jezus, vertrouwen op Hem. De waarheid is niet iets, niet een formule of een belijdenis, maar een Persoon. Wij worden door Hem met de Vader verzoend en mogen het leven verder leiden door Hem Zelf.
29-07-2019
Bijbeltekst(en): Johannes 11:25
Het ging bij de opstandig van Lazarus niet om het wonder van zijn opstanding, maar om wie Jezus is. Zo gaat het in ons leven ook niet om onszelf, maar om de Heere onze God. Hij behoort centraal te staan in ons leven. Dat zal ons gelukkig maken. Dit is de grote paradox van het leven: wie zichzelf verliest zal zijn leven behouden. Er moet een wending naar God toe plaatsvinden in dit leven om tot ons doel en onze bestemming te komen.
21-07-2019
Niemand heeft de dingen gedaan die Jezus Christus heeft gedaan en niemand heeft van zichzelf gezegd wat Jezus van Zichzelf heeft gezegd. Zondermeer is Jezus van Nazareth de meest bijzondere mens die ooit op aarde heeft geleefd. Enkele aspecten van hoe uniek Hij is worden in deze preek behandeld.
Pagina 2 van 4