Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2019

jan 2019 - dec 2019
Preken uit dit jaar
30-06-2019
Bijbeltekst(en): Genesis 12:1-3
De Heere God zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken.’ De geschiedenis bewijst dat dit een tijdloos principe is. Het christendom heeft door de eeuwen heen het nageslacht van Israël (het Joodse volk) meestal meer vervloekt dan gezegend. De leer dat de kerk het nieuwe Israël is geworden - en dat alle beloften voor Israël geestelijk gezien op de kerk zijn overgegaan - is onhoudbaar. Israël in de Bijbel is gewoon het ethnische Israël. Dit was, is en blijft een bijzonder volk, omdat God door hen de wereld heeft gezegend en zal zegenen. Daarom is het zo belangrijk dat christenen leren om Israël te zegenen. Israël is de sleutel tot het begrijpen en interpreteren van de wereldgeschiedenis. Jezus en Israël horen bij elkaar.
23-06-2019
Alleen maar de boodschap ‘God heeft je lief’ is een vervlakking van het goede nieuws. Het gaat om goed en kwaad, een heilige norm waar de mens aan moet voldoen, maar dat niet doet. Dat betekent schuld en oordeel. De wet is een afstraling van Gods eigen karakter, heiligheid. Het goede nieuws is dat we door Gods liefde en genade, vanwege het offer van Zijn Zoon, van de schuld, de straf en het oordeel bevrijd worden. Maar alleen als je kennis hebt van de wet ga je dat waarderen. Daarom: Zonder wet geen evangelie. Christus heeft aan de eis van de wet voldaan, en daarom zijn wij vrij.
02-06-2019
Bijbeltekst(en): Lukas 24
Wij maken allemaal heftige dingen mee die ons kunnen beroven van onze vrede en blijdschap. Mensen doen nog steeds dwaze en verkeerde dingen en daarmee richten ze schade aan. Soms heel veel schade. Het ergste is als je slachtoffer wordt van onrecht. Het grootste probleem in deze wereld is het kwaad en wij worden allemaal in dit leven getroffen door het kwaad, de zonden en de tekortkomingen van anderen. Maar ook het kwaad in ons eigen hart berooft ons van vrede en blijdschap. Daarom is het zo bemoedigend om te lezen hoe het hart van de discipelen veranderde toen zij Jezus zagen. Het zien van wie Jezus is vervult ook ons hier en nu met nieuwe blijdschap. Ons hart leeft op, de storm van binnen komt tot bedaren, de rust keert terug en er gaat weer een lied klinken in ons hart wanneer wij onze aandacht richten op de opgestane Heer.
22-05-2019
Sinds de enorme ophef over de Nashville verklaring begin 2019 is meer dan ooit gebleken dat er binnen de kerken verschillend gedacht wordt over homoseksuele relaties. Ook in Baptisten- en evangelische gemeenten zijn standpunten aan het verschuiven. Sommigen zeggen dat we homoseksuele relaties binnen de gemeente moeten accepteren en dat de Bijbel daar ook ruimte voor laat. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit, hoe behoren wij deze teksten te interpreteren in onze tijd en hoe zullen wij omgaan met mensen die een homoseksuele gerichtheid hebben?
19-05-2019
Bijbeltekst(en): Romeinen 3:23-5:8 & Efeze 2:8-9
Het evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. Niet omdat de inhoud is veranderd, maar omdat de inhoud van veel evangelieprediking is veranderd. Wanneer de inhoud van het goede nieuws door mensen in twee zinnen wordt weergegeven ontbreekt vaak de diepste kern. Velen geloven dat het goede nieuws is dat God ons helpt te worden wie we bedoeld zijn te zijn en tot onze volle potentie en ontplooiing te komen. Daarin gaat het echter vooral om onszelf. De diepste kern van het evangelie heeft niet met onszelf op zich te maken, maar met een herstelde relatie met God, waarin wij Hem gaan aanbidden en liefhebben in alle omstandigheden van het leven.
12-05-2019
Bijbeltekst(en): Lukas 1:1-4 & Handelingen 1:1-11
Lucas begint zowel zijn evangelie als het boek Handelingen zoals historici hun boeken in die tijd begonnen. Het draait in ons geloof niet om verzinsels, om sprookjes of om mythes. Ons geloof is gebaseerd op wat er in de geschiedenis is gebeurd. Bovendien kunnen we nu, tweeduizend jaar later, zien hoe de Heere trouw is aan Zijn Woord en beloften in vervulling heeft doen gaan. Ook de profetieën zijn betrouwbaar. Het gaat om de heilsgeschiedenis, zowel die waar we op terug kunnen kijken als de ‘geschiedenis’ die nog gaat komen.
28-04-2019
Bijbeltekst(en): Handelingen 1:1-11
Jezus heeft gezegd dat wij moeten letten op de tekenen van de tijd. In welke tijd leven wij nu? Wat zijn de tekenen van de tijd waarin wij leven? Heel bijzonder is dat wij in een tijd leven waarin Israël weer op de kaart staat en het Joodse volk weer woont in het land dat God aan hen gegeven heeft. Wat heeft dat christenen vandaag de dag te zeggen?
28-04-2019
Preek van Oscar Lohuis over 'De uitdaging van christen zijn in een tegendraadse wereld', gehouden tijdens de eindtijdconferentie van HeartCry in april 2019.
27-04-2019
Preek over 'Christen zijn en de radicaliteit van het kruis' gehouden tijdens de eindtijdconferentie van stichting HeartCry in april 2019.
26-04-2019
Preek van ds. Oscar Lohuis, gehouden tijdens de eindtijdconferentie van stichting HeartCry, april 2019.
Pagina 3 van 4