Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2020

jan 2020 - dec 2020
Preken uit dit jaar
21-12-2020
Bijbeltekst(en): Jesaja 8:23-9:6 & Lukas 2:6-14
Wat betekent het dat er bij de geboorte van Jezus door de engel gezegd werd: Vrede op aarde, in mensen een welbehagen? Wat is de betekenis van Jezus’ komst naar deze wereld? Hoe brengt Hij vrede op aarde? Drie zegeningen worden genoemd, die ons duidelijk maken wat het betekent dat Hij de vredevorst is.
13-12-2020
Bijbeltekst(en): Johannes 1:1-12
Wat is de betekenis van Jezus’ uitspraak: ‘Ik ben het Licht van de wereld’? Het licht doet ons goed, licht doet leven, als de zon schijnt dan heeft dat bij veel mensen een positieve invloed op hoe zij zich voelen. Waar staat de beeldspraak voor, die Jezus gebruikt? Naar aanleiding van Jezus’ ontmoeting met de overspelige vrouw komt dat heel mooi naar voren. In deze preek worden wij weer bepaald bij de kern van het Evangelie.
10-12-2020
De Kerk heeft het Joodse volk door de eeuwen heen vervloekt. Al begin tweede eeuw komen we steeds vaker anti-Joodse uitspraken en tendensen tegen bij de niet-joodse christelijke theologen en voorgangers. Paulus heeft de heidenen die in Jezus geloven daarvoor gewaarschuwd in Romeinen 11. Het is van groot belang dat de christelijke Kerk leert om Israël te zegenen, omdat de zegen door Israël tot is gekomen en zal komen. Het heil is uit de Joden.
10-12-2020
De Kerk heeft het Joodse volk door de eeuwen heen vervloekt. Al begin tweede eeuw komen we steeds vaker anti-Joodse uitspraken en tendensen tegen bij de niet-joodse christelijke theologen en voorgangers. Paulus heeft de heidenen die in Jezus geloven daarvoor gewaarschuwd in Romeinen 11. Het is van groot belang dat de christelijke Kerk leert om Israël te zegenen, omdat de zegen door Israël tot is gekomen en zal komen. Het heil is uit de Joden.
08-12-2020
Bijbeltekst(en): Johannes 8:1-12 & Titus 2:11-15
In de Adventsperiode bereiden we ons voor op het Kerstfeest, waar we de komst van de Heere Jezus vieren. Maar we mogen ook uitzien naar Zijn wederkomst in Jeruzalem. Hoe kun je je daarop voorbereiden in deze hectische tijd, te midden van allerlei wilde eindtijdtheorieën en wereldse verleidingen?
06-12-2020
Bijbeltekst(en): Johannes 8:1-12
Jezus wordt gevraagd naar hoe er volgens Hem omgegaan moet worden met een vrouw die op overspel is betrapt. Vindt Hij dat zij de doodstraf moet krijgen? In hoe Hij met zowel haar als met de omstanders omgaat komt het Evangelie heel mooi naar voren. Daarin zien wij ook wat de betekenis is van wat Hij gelijk daarna zei, dat Hij het Licht van de wereld is.
29-11-2020
Bijbeltekst(en): Nehemia 8:1-9:2
In deze preek wordt stilgestaan bij de terugkeer van Israël naar de Heere, zoals dat gebeurde na de ballingschap in de tijd van Nehemia. Deze opwekking is een prachtig voorbeeld van wat er gebeurt in tijden van geestelijke herleving. Daarnaast worden getuigenissen gedeeld van wat er gebeurde tijdens de opleving in Nederland van begin twintigste eeuw.
22-11-2020
Bijbeltekst(en): Psalm 85:7
Door de eeuwen heen heeft God keer op keer nieuwe opwekkingen gegeven aan de Kerk. Ook in onze tijd vinden er in sommige landen grote opwekkingen van het geloof in Jezus Christus plaats. Wat zijn kenmerken van een echte opwekking?
15-11-2020
Bijbeltekst(en): Romeinen 11
Zondag 15 november 2020 was een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarin de kerken hebben uitgesproken nalatig te zijn geweest in het opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust. In deze preek wordt eerst het belang van het zegenen van Israël voor de kerk uitgelegd. Daarna worden de schuldbelijdenis en het bijbehorende gebed uitgesproken.
08-11-2020
Bijbeltekst(en): Markus 5:1-20
Zoals Jezus de storm op het meer tot bedaren bracht, zo bracht hij de storm in de ziel van de bezeten man tot bedaren. Jezus heeft de toestand van deze man in één keer totaal veranderd, door een legioen demonen uit hem te drijven. Ongeëvenaarde kracht ligt in Zijn grote naam, Jezus Overwinnaar. Ook wij hebben te maken met de strijd tegen boze geesten in de hemelse gewesten. De bevrijding van deze man toen en daar heeft ook ons hier en nu veel te zeggen.